Optimisme i Vegusdal

RØYLAND: Ordfører Anders Christiansen og Trond Eirik Jaabæk lytter interessert til Kjell Rune Nakkestad.

Eon vil sette lokalt næringsliv i stand til å delta.

Dersom kommunestyret sier ja til etablering av vindturbiner i Birkenes står Eon klar med penger til å sette næringslivet i kommunen i stand til å delta i oppbygging og drift av parken.

Birkenes næringsforum arrangerte derfor møte for interesserte i Vegusdal, og hadde fått med seg Kjell Rune Nakkestad.  Han sto i sin tid sentralt i forbindelse med oppbygging av vindkraftparken på Lista, og de 25 fremmøtte fikk del i hans erfaringer derfra.

Rådene fra Nakkestad var klare.

– Næringslivet må være proaktive og gjøre noe selv. En kan ikke bare sitt å vente på at ting skal dale ned i fanget på en.  Det er tre ting som gjelder: Vær som en klegg, og bite deg fast. Lev deg inn i anlegget og finn ut hvem som er beslutningstaker, sier Nakkestad.

Han mener det ikke er rom for å stå med lua i hånda, og be om unnskyldning for at man er til.

– Et prosjekt som dette trenger dyktige folk fra nærmiljøet for å kunne realiseres. Lokale håndverkere behøver ikke nødvendigvis å gå etter de største kontraktene, men de som inngår de store kontraktene trenger alltid lokale håndverkere som underleverandører, sier Nakkestad.

Prosjekt vindmuligheter

Eon står klar med to millioner kroner til Birkenes næringsforum, og Nakkestad mener bestemt at disse millionene vil kunne generere ytterligere millioner til næringsforumet.  Midlene vil Birkenes næringsforum bruke til forstudie og detaljplanlegging for å finne ut hvordan det lokale næringsliv best kan delta.

Midlene vil også brukes til kartlegging og nødvendig kompetanseheving i aktuelle bedrifter.  Det kan her være snakk om nødvendige HMS-godkjenninger og rutiner, og det kan være tale om sertifikater som er nødvendige for å delta i arbeidet med vindmøllene.  Videre er midlene tenkt brukt til innovasjon og videreutvikling, for erfaringen man vil høste fra dette, vil kunne være etterspurt og brukbar til andre prosjekter.

Millioner i omløp

– Hvor mange er det snakk om her?

– På Lista, som har et nogen lunde sammenlignbart anlegg endte kostnaden på 940 millioner.  Det er nærliggende å tro at anlegget i Birkenes vil komme på over en milliard men det er usikkert hvor mange av anleggsmillionene som vil kunne havne i nærmiljøet, sier Nakkestad som understreker at det er viktig at bedrifter i Birkenes samarbeider.

Avtalen mellom Eon og Birkenes næringsforum er unik på den måten at det er sjeldent at lokale interesser er inne så tidlig i prosessen. Tom Roger Ohrvik fra Birkenes næringsforening fikk spørsmål om medlemskap i foreningen var nødvendig for å være med i de prosessene som nå kanskje ville komme.

– Næringsforeningen vil ta hensyn til alle, og ikke prioritere i forhold til medlemskap eller ikke. Men vi ser jo gjerne at folk melder seg inn, og det er noe med at sammen er vi sterke, sier Ohrvik.

For eller mot

Det var ikke til å unngå at samtalen også kom inn på spørsmålet om for – eller imot vindturbiner. Stemningen på dette møte var uten tvil for, og det falt en og annen karakteristikk særlig av motstanderne.

Selv om det ikke var enstemmighet omkring budskapet om at politikere som går imot vindturbiner burde sparkes, så var det litt undring over politiske partier som velger å overse både sentrale- og lokale partiprogram.