Ukas leder: Vindkraftutbygging i Birkenes

Så er det bekreftet. Den tyske kraftgiganten E.ON har planer om en storstilt vindkraftutbygging i Birkenes, nærmere bestemt på Storehei, Oddeheia og Bjelkeberg. Planene omfatter til sammen 65 vindturbiner/vindmøller, ikke 40 som det ble opplyst i januar, da BirkenesAvisa først brakte nyheten.

Onsdag kveld i forrige uke var det folkemøte om saken i kantina på Kommunehuset på Birkeland. Her møtte både grunneiere, hytteeiere, turfolk og andre opp for å høre NVE og E.ON redegjøre for planene og hva som skjer videre i saksbehandlingsprosessen.

Med unntak av representantene for NVE og utbyggeren var samtlige som tok ordet under folkemøtet skeptiske til planene. Det er forståelig. For 65 store vindmøller spredt over et område på nærmere 25 kvadratkilometer må nødvendigvis få noen negative konsekvenser for naturen og dyre-, fugle- og friluftslivet i området.

Plassert på høydedrag og med vingeblader som strekker seg mellom 130 og 180 meter til værs, vil møllene være godt synlige fra de fleste toppene i kommunen. Dette, sammen med lyden av de roterende vingebladene, vil naturligvis påvirke naturopplevelsen for friluftsentusiastene.

Nå heter det at et vindkraftverk vanligvis er i drift i 20-25 år før turbinene må skiftes ut. Da kan anlegget tas ned, og alt, med unntak av veier og anlegg under bakken, kan fjernes. Men dersom vindforholdene viser seg gunstige, kan trolig fornyelse og videre drift også være en aktuell løsning.

Det er lett å finne motargumenter mot en utbygging av delvis uberørte naturområder i den skalaen det legges opp til her. Samtidig er det viktig å ikke glemme at det finnes argumenter for utbygging også. Regjeringens mål om å øke andelen fornybar energi er ett. De økonomiske ringvirkningene et annet.

En utbygging av tre såpass store vindkraftanlegg vil tilføre en usedvanlig presset kommuneøkonomi sårt tiltrengte millioner i form av eiendomsskatt. Når utbyggeren skal investere 2,5 milliarder, kanskje mer, i utstyr, anlegg og infrastruktur, vil det dryppe betydelige summer også på lokale entreprenører og andre leverandører av varer og tjenester. For ikke å glemme hva grunneierne vil sitte igjen med i leieinntekter.

Konsulentselskapet Sweco går nå i gang med å utrede konsekvensene av en eventuell utbygging. Her vil ventelig konsekvensene for både terreng, flora og fauna, kulturmiljø og kulturminner, friluftsliv og annen ferdsel, kommuneøkonomi og privatøkonomi bli grundig belyst. Samtidig vil det bli foretatt vindmålinger for å se om vindressursene er drivverdige.

Til sammen vil dette avgjøre om E.ON velger å søke om konsesjon eller ikke. Velger man å søke, blir det en ny runde med folkemøte og høring. Da må motstandere og tilhengere av vindkraftverk i Birkenes på ny kjenne sin besøkelsestid.