Motvind er lik følelser

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Jeg tilhører den tause majoriteten i kommunen.

LESERBREV: Jeg må først gratulere Motvind med aktiv og intens lobby opp mot våre folkevalgte og innbyggere i Birkenes kommune. Jeg respekterer også deres syn og motiver for deres kamp.

Jeg hadde ikke tenkt å skrive innlegg i denne sak, da jeg er som de fleste i vår kommune – ikke personlig blir berørt. Men, jeg føler veldig på det å få si min mening i denne saken, hvor de fleste innlegg i lokalavisene er imot. Mens vi som er for, det store flertallet, sitter tause og ser på det som sies og skrives i det offentlige rom.

Jeg stolte fram til nylig på våre folkevalgte, at de hadde hele kommunen i tankene, før de skal avgjøre saken. Men nå er jeg virkelig i tvil om de klarer det. Jeg vil minne våre kommunestyrerepresentanter på at dere skal representere alle i vår kommune. Dere er i ferd med å si nei til en inntekt på mellom fem og ti millioner kroner i året, altså mellom 100 og 200 millioner over 20 år. Det fremstår for meg som ganske utrolig at dere er i ferd med å si nei til en gave som vår Herre har gitt oss, og den gaven er gratis til alle oss i Birkenes kommune.

Motvind fremstår mer og mer for meg som den bortskjemte sutreungen som maser, maser og maser helt til foreldrene sier ja, for å slippe mer mas. Det er skuffende å se Høyre, KrF (unntatt Petter Ross) og en representant fra Arbeiderpartiet og kanskje Venstre si nei til så mye gratis penger. Dette er penger vi kunne brukt til å redusere eiendomsskatten eller til å bedre fellesskapets tilbud.

Det er jo ingenting som skal gjøres som er ulovlig, ingenting som ikke er innenfor Norges lover. Jeg var på folkemøte om støy, og der kom Motvind med en innleid kverulant fra Vestlandet, som ikke engang hadde vært i området der vindmøllene skal settes opp. Han sådde tvil om fagfolk og om deres kompetanse. Slik lavmål kan bare ikke diskutere på. Man må akseptere at noen jobber for Norges og dermed landets beste, og at de har den beste kompetansen på feltet i dette landet. Motvind har i alle fall ikke dette.

Motvind sine argumenter er bare basert på følelser. De har rett og slett bestemt seg for å ikke ville like vindmøllene.

Hvis det er noen som lever i støy og vet noe om det, er det meg. Jeg bor ved Tobias Jorde, rett bak Coop Extra. Jeg har støy 24/7 fra vareleveranser og vifte fra Coop, samt støy fra miljøgata. Har lært å leve med støy og lever veldig godt med det. Den støyen det her er snakk om, er ingenting i forhold til den støyen jeg lever i og med. Alle vi som bor i vår kommune og i vårt land må forholde oss til Norges lover og regler. Dette som skal skje her er langt innenfor disse.

Vi kan ikke bare si nei til mellom fem og ti millioner kroner i 20 år. Tenk på alt som skal gjøres å må begynnes på i vår kommune, jeg remser opp i fleng:

  • Ny skole
  • Ny barnehage
  • Ny hall
  • Opprettholde skole Herefoss
  • Opprettholde skole Engesland
  • Pusse opp kommunale bygg
  • Oppgradere vei, vann og kloakkanlegg
  • Bygge flere kommunale boliger

Dette var bare noen av tingene som det må gjøres noe med i løpet av de neste fem til ti årene, og det er sikkert mye mer som jeg her har glemt.

Det kan godt være avtalen med Eon kunne vært bedre, men dette er ikke en hvilken som helst salgsvare, som vi bare kan presse opp prisen på. Det står andre kommuner og plasser i kø, som gjerne vil ha millioner i kassa, og som gjerne vil ha Eon eller andre aktører på besøk. Dette er ikke en salgsvare vi selger ut av kommunen. Dette er en vare vi er så heldig å ha fått av vår Herre, nemlig vind. Denne vinden vil vi også ha etter at Eon eller andre har trukket seg ut.

Ett annet viktig argument for min del er at grunneierne vil gjøre dette. De vil tjene penger på eiendommen sin, og de vil i tillegg lage et fond for å fremme idrett og kultur. Jeg tenker så bra, tenk de vil bruke 200.000 kroner av sine penger hvert år til fellesskapet sitt beste. Tenk hvor mye nytte disse pengene vil gjøre for bygda vå, for våre unger og for våre lokale lag i disse kommunale trange tider. Dette er penger dere kommunerepresentanter vil si nei til. Tenk på fellesskapet sitt beste dere.

Ett argument imot er at uberørt natur er viktig. Jeg vil snu på dette og si at disse veiene inn i skogen vil gjøre naturen mer tilgjengelig for allmennheten og gjøre at vi har flere muligheter til å komme oss ut i friluft enn før og det er jo bra for folkehelsa. Det finnes nok uberørt natur ellers i vår store kommune.

Annet argument er at dette er statlig finansiert grønn energi betalt over skatteseddelen. Det kan godt hende at det er det, men det er dette den norske stat vil ha. Dere må ikke tro at nei til vindmøller i Birkenes kommune gir oss mindre skatt, så naive må dere ikke være. Den skatten er der om vi sier ja eller nei, bare at andre får inntektene i sin kommunekasse.

Så til dere kommunestyrerepresentanter som har bestemt dere for å si nei, enten ved å sitte på kafeen og høre på motvindsargumentene eller av andre årsaker. Jeg tilhører den tause majoriteten i kommunen. Jeg vil følge med på hva dere vil gjøre i forhold til eiendomsskatt, kommunale tilbud og visjoner for fremtiden, frem mot neste kommunevalg. For sier dere nei til dette, vil dere måtte drive brannslukning i forhold til vår økonomi og planer for fremtiden (jamfør punkt om skole, barnehage, oppussing, boliger og så videre).

Til slutt må jeg si at det ikke er farlig å si ja, dere ødelegger ingenting, dere selger ikke ut noe, dere gjør ikke noe ulovlig. Dere sier da ja til fem til ti millioner kroner i året – 100 til 200 millioner i 20 år, og det til fellesskapets beste.

Dere representerer alle i vå flotte kommune og da mener jeg alle. Dere skal jobbe for at vi alle skal ha det best mulig. Husk det, dere som nå lar dere kneble av følelser fra Motvind og sier nei.

 

Ronny Thomassen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!