Stort behov for informasjon om vindkraft

MOTSTANDER: – Nøkkelen ligger hos lokalpolitikerne. Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning gir opp, de blir aldri hørt. Press politikerne til å si nei, da har dere løsninga, oppfordret Rolf Bergstrøm fra Kvinesdal.

MOTSTANDER: – Nøkkelen ligger hos lokalpolitikerne. Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning gir opp, de blir aldri hørt. Press politikerne til å si nei, da har dere løsninga, oppfordret Rolf Bergstrøm fra Kvinesdal.

MOTSTANDER: – Nøkkelen ligger hos lokalpolitikerne. Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning gir opp, de blir aldri hørt. Press politikerne til å si nei, da har dere løsninga, oppfordret Rolf Bergstrøm fra Kvinesdal.


– Vi er i ei tidsklemme og har utrolig kort tid på oss. Jo lenger vi venter, jo mer må gjøres for å nå målet om en temperaturøkning som ikke overstiger to grader på verdensbasis. Det er her vindkraft kommer inn som en delløsning. (Svein Tveitdal, Klima 2020)

– Disse prosjektene representerer enorme naturinngrep. Vi har noen få urørte naturområder igjen, og der plasseres disse anleggene. Vi ser ikke forbindelsen til utfasing av kullkraft i Europa og er redd for at vi skal ofre natur for oppfylle EU’s behov. Vi må ha is i magen. (Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet i Vest-Agder)

– Det spiller ingen rolle hva vi gjør i lille Birkenes (Signal fra salen)

MILJØ/NÆRING. Utsagnene falt da SV inviterte til åpent møte på kommunehuset på Birkeland mandag kveld, og illustrerer dilemmaene vindkraftutbygging i Lillesand og Birkenes skaper. Etter publikumstallet å dømme, 70-80 personer inkludert de to ordførerne, er informasjonsbehovet stort.
Noen minutter over sju var lokalet fullsatt og panelet presentert. Deltakerne fikk komme med sine innledninger. I panelet satt Svein Tveitdal (Klima 2020), Jan Helge Kjøstvedt (Norsk Ornitologisk Forening og grunneier i Høvåg), Gunnar Ogwyn Lindaas og Arild Syvertsen fra Lillesand og Birkenes kommuner, Peder Johan Perdersen (Naturvernforbundet i Vest-Agder) og Wiggo Svendsen (Motvindgruppa i Birkenes).

Les mer i onsdagens papiravis