Merker seg splittelsen

Fylkesmannen ber departementet ikke utrede muligheten for grensejustering i Vassgrenda.

Det er klart etter at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sendt sin innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen har tatt sin avgjørelse etter møtet med innbyggerne og kommunestyrets avgjørelse forrige kommunestyremøte.

– Fylkesmannen mener ut fra en samlet vurdering at søknaden fra innbyggerne i Vassgrenda om overføring til Iveland kommune ikke er tilstrekkelig begrunnet til å kunne vinne fram. Innbyggerne i området synes å være svært splittet i saken, og det fremstår ingen tydelig felles og varig dominerende tilhørighet mot Iveland for området Vassgrenda, skriver fylkesmann Stein A. Ytterdahl.

I skrivet til departementet påpekes det også at et stort flertall i kommunestyret i Birkenes går mot overføring. I tråd med kommunens utredning, mener Fylkesmannen at en grensejustering vil ha marginal innvirkning på kommunens økonomi.

– Det er derfor virkningene for det lokale tilbudet på Engesland, og særlig for skolen, som er det sentrale argumentet mot en overføring, skriver fylkesmannen.

Engesland skole har omtrent 70 elever fordelt på ti klassetrinn. Fylkesmannen påpeker at det er en løpende vurdering med mange aspekter, om spesielt ungdomstrinnet kan eller bør opprettholdes med et så lite elevtall.

– Det er imidlertid ikke nødvendig å gå inn i denne vurderingen nå. Det er et gjeldende mål å opprettholde skolen, og derfor uheldig å svekke elevgrunnlaget. Målet er så langt vi kjenner til ikke omstridt hva gjelder barneskolen, skriver han.