Utreder ikke grensejustering

Går ikke videre med utredning rundt grensejustering i Vassgrenda.

– Departementet slutter seg til fylkesmannens grundige redegjørelse og vurderinger i saken, og beslutter at det ikke igangsettes en utredning av grensejustering for Vassgrenda på nåværende tidspunkt, skriver seniorrådgiver Jørgen Teslo i moderniseringsdepartementet.

Departementet tar dermed Fylkesmannens syn til følge. Teslo skriver at dette er ikke til hinder for at nye initiativ og opplysninger på et senere tidspunkt kan gi et annet utfall. Med mindre noen klager på vedtaket fra departementet blir det dermed ikke noe grensejustering til Iveland for Vassgrenda.

Når det gjelder grensejustering for Hovlandsdalen er departementet enige med Fylkesmannen om at dette er en såkalt mindre sak etter lovens paragraf. Det betyr at Fylkesmannen kan sette kommunegrensene uten å involvere departementet.