Hva er alternativet?

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Jeg leste med stor interesse et innlegg i BA 1. februar skrevet av Michelle Horverak, der hun peker på en del fakta om kommunen og stiller et avsluttende og viktig spørsmål.

LESERBREV: Som politiker mener jeg at det i alle saker er viktig å spørre seg selv: Hva tjener kommunen best, og hva er best for alle innbyggerne i kommunen? I tillegg er det en selvfølge at de prosjekter som settes i gang skal være innenfor lovens rammer, og det er heller ingen bakdel at et samlet storting ønsker vindkraftprosjekter velkommen, som er det denne saken gjelder. Som politiker tar jeg meg også i vare for å la meg påvirke av mindretalls aksjonistgrupper som driver skremselspropaganda.

Men tilbake til innlegget til Michelle Horverak og hennes avsluttende og svært betimelige spørsmål. Dette er nemlig et spørsmål som alle «nei-politikerne» burde sette seg ned og svare på og som innbyggerne har krav på å få vite svaret på. De som bør være best rustet til å gi oss gode svar – og som jeg utfordrer spesielt, er opposisjonsleder Gunnar Høygilt, leder for («næringslivets parti?») Høyre, og vår varaordfører Anne Kari Birkeland (gruppeleder i KrF).

Spørsmålet er følgende og jeg siterer fra hennes innlegg:

«Til de som hevder at vi har råd til å si nei – hvilke andre tiltak/investeringer kan dere vise til har så få ulemper og kan i samme grad bidra innbyggerne den levestandarden og de tjenester og goder som vi ønsker i Birkenes?»

Jeg har forventninger om at to av våre fremste tillitsvalgte i kommunestyret kan gi et mest mulig følelsesfritt, realistisk og konkret svar på Michelle Horveraks spørsmål.

 

Petter Ross

Kommunestyremedlem, KrF

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!