Vindmøller i et næringsperspektiv

Det er kommet fram at næringslivet i Birkenes kan høste store frukter av en vinmølleutbygging.

LESERBREV: Dette er et sjansespill. Det er ikke garanti for at noe som helst vil gagne lokale bedrifter. Det er heller ingen garanti, for at glassfiberen fra 3B Fibreglass vil bli brukt i vindmøllebladene.

Som næringsdrivende håndverkere i Birkenes, vil det få katastrofale følger for hus- og hyttebygging fra Flå til og med Toplandsheia om vindmøllene realiseres. Og dette er langsiktige og lokale jobber. Samtidig vil eksisterende hus og hytter fall i verdi. Utbygging av vindmøller fører til en kortsiktig anleggsperiode.

Som næringsdrivende, stiller vi oss undrende til avslag om små endringer i en byggesøknad i 100-metersbeltet, av hensyn til miljø og friluftsinteresser. Samtidig som de samme myndighetene kan godta bygging av 200 meter høye monstermaster på Oddeheia og Bjelkeberg.

Vi vil med dette viser at det er andre meninger om vindmølleutbygging i Birkenes, enn det næringsforumet hevder.

 

Næringsdrivende håndverkere,

Audun Heia

Øystein Væting

Ole Petter Holm

Nils Børre Kylland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!