Gratulerer Eon!

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Med den fremforhandlede avtalen sikrer EON virkelig sine interesser.

LESERBREV: Det som er veldig spesielt er at avtalen allerede 15.desember i e-post til kommunen ble slaktet av kommuneadvokaten.

Ordføreren skulle ha visst om det da han noen uker senere propagerte avtalen som så fortreffelig for kommunen og dens innbyggere. Her har ordføreren åpenbart bevisst feilinformert foran offentligheten.

Men hva innebærer avtalen egentlig?

Når man tar utgangspunkt i innsigelsen med krav om 15 millioner årlige inntekter (som EON selv reklamerte med i konsekvensutredningen), så er den foreliggende avtale noe helt annet.

På den ene siden er avtalen helt uforpliktende for EON overfor kommunen, lokal næringsliv og andre berørte parter. På den annen side åpner EON for at det kan være behov for utgifter til kompenserende/avbøtende tiltak (når ulempene blir større enn antatt) og trafikksikkerhetstiltak (ødelagte veier og bruer?)

Istedenfor at EON selv får full ansvar for slike merutgifter, begrenser avtalen EON sitt ansvar til det avtalte maksimalbeløpet. Hvem skal da dekke merutgiftene? Det må vel bli kommunen.

Det som skulle gi kommunen kjærkomne merinntekter kan isteden bli en ukalkulerbar utgiftsbombe.

 

Andreas Förster

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!