God stemning etter vedtak

GULLSTOL: Grunneier Per Erik Stoveland bæres på gullstol av Trygve Raen og Kjell Rune Nakkestad. Ordfører Anders Christiansen (Ap) til høyre.

Næringslivet i Birkenes tjener på kort klagebehandling mener vindkraftforkjempere.

– Dette er en gledens dag, og jeg ser ikke mørkt på klagebehandlinga hos OED. Jeg er sikker på at NVE har gjort en god jobb, sier Per Erik Stoveland, og legger til:

– Det har vært en vanvittig lang reise, og grunneierne har jobba knallhardt.

Fredag ble det klart at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eon konsesjon for å bygge vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg. Samtidig blir det klart at vedtaket kommer til å bli klaget inn for Olje- og energidirektoratet (OED).

Stor glede

Gleden er stor når representanter fra Eon, kommunen, grunneiere og næringsliv kaller inn til pressekonferanse på kommunehuset.

– Hadde det ikke vært for Stoveland, så ville vi ikke sittet her i dag med denne gledelige nyheten, sier Kjell Rune Nakkestad.

Som lokale konsulent for Eon har han arbeidet tett med saken, og er enig med Stoveland i at NVE har gjort en grundig jobb med konsesjonssøknaden.

– Vi kjenner jo historien. I forrige runde sa NVE ja, men OED nei. Nå ligger en grundig vurdering fra NVE til grunn, og det er de som har den faglige kompetansen, sier Nakkestad.

Går i gang

Den tyske energiganten går nå i gang med resten av arbeidet knyttet til prosjektet i Birkenes. De har ikke tid til å vente på klagebehandlinga hos departementet.

– Nei, vi gambler på et positivt resultat fra departementet, for eneste mulighet til å realisere prosjektet er om vi starter arbeidet nå, sier Nakkestad.

Han mener det er best for lokalt næringsliv om Eon kommer fort i gang, og får støtte av Trygve Raen som leder styringsgruppa for prosjekt vindmuligheter.

– Vi håper saksbehandlinga hos departementet blir kort, for jo kortere tid Eon får, jo mindre blir mulighetene for at de får tid til å dele arbeidet opp på flere små aktører, sier Raen.

Små kontrakter

Han har nemlig vært i kontakt med Eon om muligheten for at energiselskapet kan følge Statens vegvesen, og legge til rette for at mindre aktører skal kunne legge inn bud på deler av jobben som skal gjøres når vindkraftparken skal reises.

– Allerede i sommer begynte vi å rigge oss for vindkraft, og vedtaket fra NVE er et skritt i riktig retning. Snart innkaller vi til et næringslivsmøte, slik at vi kan få med så mange som mulig, og skape verdier lokalt, sier Raen og legger til:

– Avtalen vi har med Eon er ganske unik, men det er nå jobben begynner. Med tanke på forskjellene mellom Norge og Sverige når det kommer til anleggsbransjen er det ekstra viktig at Eon deler opp anbudet for at flere små aktører kan bidra med sitt.

Ikke ekspropriasjon

I sitt vedtak gir NVE både konsesjon og ekspropriasjonstillatelse. Sistnevnte er ikke aktuelt for Eon.

– Det er et par ting som gjenstår, men vi tror vi kommer positivt i havn. Vi kommer ikke til å be om ekspropriasjon, og vil heller flytte på turbiner om det skulle skjære seg med grunneier, sier Nakkestad.

Det andre punktet som gjenstår i så henseende er adkomstvei. Her påpeker Nakkestad at Eon har flere muligheter. En av dem er over Senumstadbroa, som i så fall må oppgraderes.

– Hvis så skjer, blir det positivt for flere enn Eon. Det vil gi ringvirkninger for andre som driver næring i området, og har tung last som skal fraktes, sier han.