NVE-ja til vindkraft

VINDKRAFT: Kjell Rune Nakkestad, Anders Christiansen (Ap) og Iris Eski. ARKIVFOTO

Gir konsesjon til vindkraft i Birkenes.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt konsesjon til Eon for bygging og drift av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk.

– Vi er veldig glad for NVEs beslutning. Vi ser at det er gode muligheter å realisere et lønnsomt vindparkprosjekt i Oddeheia Bjelkeberg, sier Iris Eski fra Eon i en pressemelding.

NVE gir konsesjon til et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 85 megawatt. Det totale arealet av planområdene er cirka 10,5 kvadratkilometer.

– Vi ønsker å realisere dette prosjektet på best mulig måte i samarbeid med næringslivet i Birkenes gjennom prosjekt vindmuligheter og Birkenes kommune, sier Eski.

Vedtaket fra NVE kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker.

– Nå håper vi på en positiv behandling i Olje- og Energidepartementet som har siste ord i konsesjonsbehandlinga, sier Eski.