Engesland ut av avtale

Usikkerhet knyttet til om Engesland får driftsbygningen til eventuelt vindkraftanlegg.

Det var Birkenes næringsforum som hadde invitert til møte for å fortelle hvordan den enkelte håndverker og bedrift, særlig i Vegusdal, kan posisjonere seg i forhold til et eventuelt vindkraftverk.  Men da ordføreren detonerte en liten bombe, ble fokus litt forandret.

Det har i lengre tid vært opplest og vedtatt at administrasjon- og lagerbygning for Eon skal ligge på Engesland.  Nå er et imidlertid ikke så opplest og vedtatt lengre.

– Nå har styringsgruppa, som består av partienes gruppeledere gått igjennom avtaleutkastet og tatt ut dette punktet. Jeg oppfatter ikke dette som dramatisk, sier ordfører Anders Christiansen.

Lokaliseringsdebatt

Han forteller at Eon og kommunen har blitt enige om å ta den tid man trenger, også i forhold til lokalisering. I det opprinnelige avtaleutkastet mellom Eon og kommunen som ble utarbeidet i november var det et punkt som sa:

«E.ON og Birkenes kommune er positive til at dette (driftsbygning, red.anm.) kan legges til Engesland, forutsatt at Engesland kan levere dette til en optimal og tilfredsstillende løsning.»

Etter ny gjennomgang og oppstramming av avtaleteksten er dette punktet tatt ut. Dersom kommunestyret vedtar avtalen med Eon, ligger det i neste omgang an til en lokaliseringsdebatt.

Veldig skuffet

Ordføreren oppfattet det ikke som særlig dramatisk at Engesland nå er tatt ut av avtalen.  Forsamlingen på Røyland gård oppfattet det nok litt annerledes.

– Vi blir veldig skuffet hvis det ikke blir plassert her, og kan gi drahjelp både til skitunnel og Engeslandstunet, sa Jon Olav Fidje.

Han lurte på hva problemet var med å ha det i avtalen, særlig når Eon er positive til å ha det der.

– Hva er det som gjør at Engesland ikke lenger er selvfølgelig, ville Eva Retterholt vite.

Ordføreren mente at det nok er en del nye politikere, som ikke har vært godt nok kjent med det som folket på Engesland har jobba med. Trond Eirik Jaabæk har vært i møte med kommunens styringsgruppe (gruppelederne for de politiske partiene) og orientert om møtene med Eon.

Det har tydeligvis ikke nådd ut til kommunestyrets medlemmer, eller kanskje er det politiske signaler om at Engesland ikke er så selvfølgelig som man hittil har trodd.

– I første omgang gjelder dette en avtale om vindkraftutbygging, og det er det vi konsentrerer oss om nå.  Dersom avtalen blir vedtatt har jeg stor tro på at administrasjonssenteret for Eon kan komme til Engesland, beroliget ordføreren, som ikke kunne verken forskuttere eller love noe.

Vil kjempe

Jaabæk, som representant for Engeslandstunet, har stått i fremste rekke når det gjelder kontakt med Eon, og kan fortelle at signalene derfra er utelukkende positive.

– Det eneste Eon forlanger er ei grei tomt til administrasjonsbygg og lager, og så må de ikke ha mere enn en time til flyplassen.  Nærheten til anlegget er grei, for det meste med vindmøllene styres elektronisk, sier han.

Jens Vellene var opptatt av at det måtte kjempes videre her.

– Det er vedtatt at det skal være tre sentra i kommunen, Birkeland, Herefoss og Engesland.  Jeg er redd for at lufta går ut av Engeslandballongen dersom politikerne forkludrer dette, for det er tydeligvis ikke Eon det står på, sa Vellene som oppfordret Jaabæk og andre til fortsatt å stå for å realisert planene på Engesland.

Og Jaabæk har ikke gitt opp, og vil ta nye initiativ hvis den tid kommer.

Både skitunell og Engeslandstunet ligger litt på is i påvente av at Eon skal etablere seg på Engesland.  Begge prosjekter ser ut til å være avhengige av drahjelp, og folket i Vegusdal gir ikke opp kampen.  Men først må kampen om å få vindturbinene til kommunen vinnes.