Færre grove tyveri

LENSMANN: Birkenes-lensmann Jorunn Hæstad. ARKIVFOTO
NEDGANG: I 2014 var det 14 grove tyverier fra boliger, i fjor var det syv.  – Vi er opptatt av at publikum skal føle seg trygge, og vi tar alle straffbare forhold på alvor, sier lensmann ved Birkenes lensmannskontor Jorunn Hæstad.

NEDGANG: I 2014 var det 14 grove tyverier fra boliger, i fjor var det syv. – Vi er opptatt av at publikum skal føle seg trygge, og vi tar alle straffbare forhold på alvor, sier lensmann ved Birkenes lensmannskontor Jorunn Hæstad.

I fjor var det syv grove tyverier fra boliger i Birkenes, samt to fra fritidsboliger. Samtlige skjedde i november og desember.

– Vi ser at det er forholdsvis lik fremgangsmåte på innbruddene. De fleste ble utført etter at det var blitt mørkt, og det har vært få eller ingen vitner, forteller lensmann Jorunn Hæstad ved Birkenes lensmannskontor.

I innbruddene, som alle fant sted november og desember i fjor, har tyvene tatt seg inn der det er lite innsyn, og som oftest har de kommet seg inn ved å bryte opp et vindu. Lett omsettelige ting som iPad, laptop og lignende har tyvene latt stå igjen. I stedet har de gått etter sølv- og gulltøy

– De har vært veldig bevisste på hva de tar med seg av gjenstander. De er også ryddige, og det har ført til at det i tilfeller har tatt lang tid å oppdage tyveriene, forteller Hæstad.

Nedgang

Kriminalstatistikken for Birkenes lensmannskontor viser at selv om det var en periode med flere grove tyverier på senhøsten, der syv var fra boliger og to fra fritidsboliger, har det totalt sett vært en nedgang.

– I 2014 var det var 14 grove tyverier fra boliger og tre grove tyverier fra hytter og fritidsboliger, forteller Hæstad.

Hæstad påpeker at politiet er opptatt av at befolkningen føler seg trygge.

– Vi skal ta alle straffbare forhold på alvor. Vi ønsker så lav kriminalstatistikk som mulig, og for oss er det viktig at publikum føler seg trygge i bygda si, sier hun.

 

Les mer om saken i Birkenes Avisa på papir!