Jenteboom på jegerprøven i Vegusdal

JENTENE KLAR FOR JAKT. Fra vnstre Mathea, Nora, Johanna, Lotta Mathea og Ida gleder seg alle til å kunne jakte. Liza Carroza og Andrea Tveit var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ved utgangen av jaktåret 2023 var det ifølge Statistisk sentralbyrå 85.800 kvinnelige jegere i Norge. Tilbake i sesongen 2003 var det registrert 31.200 kvinner med jaktlisens. Den sterkt økende jaktinteressen er også nådd Vegusdal, der nå sju av ni kursdeltagere er jenter.

Ved skolen på Engesland har Symra 4H arrangert jegerprøven denne vinteren. Her har ni kursdeltagere møtt frem hver mandag i ni uker. Den siste kursdagen er lagt til søndagen, der «jegeraspirantene» skal få en utedag på skytebanen ved Fidjetun. Her skal det skytes på leirduer med hagle, og med rifle på blink.

Responsen har vært god fra den yngre garde, der jentene virkelig har vist interesse. Jentene mellom 13 og 26 år har møtt jevnlig opp på kurset, der Gjermund Svaland fra Kristiansand jeger- og fiskeforening har vært instruktør.

De to guttene, Aslak Engesland og Thomas Aas som deltar, gjør ingenting av at jentene får litt ekstra oppmerksomhet, når BA er innom på en visitt.

Jentene kan fortelle at alle kursdeltagerne har eget jaktterreng som venter dem etter bestått prøve. Og alle skal ifølge dem selv på jakt kommende høst.

Fem av jentene er fortsatt under 16 år, og kan kun jakte småvilt med hagle. Lotta Mathea Aaneland (16) og Liza Carroza (26), kan begge gå på storviltjakt til høsten som førstegangsjegere.

Når jegerprøven er bestått, må alle før jakta på bane,og ta skyteprøven, før de kan gå ut på jakt.

Trude Engesland, den voksne representanten i bygdas 4H, står bak arrangementet. Hun kan fortelle at det er første gang kurset holdes på Engesland. Sønnen Aslak forteller også at de har fått økonomisk støtte fra Birkenes Sparebank til å holde kurset.

Jentene som har deltatt på jegerkurset er Lotta Mathea Aaneland, Nora Aaneland, Ida Tveit, Andrea Tveit, Johanna Vea Sagstuen, Lisa Carroza og Mathea Solås.