Usikker bransje

LEDER: Mottaksleder Grethe Loe fotografert sammen med Sohail Alia som skal bosettes i Farsund. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Kutter ikke mottaket på Birkeland, men lever fortsatt i usikkerhet.

– Vi lever i konstant usikkerhet, sier mottaksleder Grethe Loe, som har arbeidet ved Sana Birkeland siden oppstarten i 1999.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har tidligere vedtatt å legge ned 7.000 mottaksplasser, og fredag ble det klart hvilke 52 mottak som skal legges ned i denne omgang. Sana Birkeland statlige mottak for flyktninger bygger ned fra 160 til 130 plasser, men størstedelen av mottaksdriften består.

– Vår kontrakt går ut ved nyttårsskiftet, så vi går spennende tider i møte selv om vi ikke ble nedlagt nå i første runde.  UDI kan velge å benytte seg av en opsjon på ytterlige tre år, eller de kan velge ny utlysning og ny konkurranse. Da er det ikke sikkert at Sana Birkeland får fortsette, sier Loe.

Det er lite som er så uforutsigbart som flyktningestrømmen og arbeid ved asylmottak som Sana. Det er omtrent på linje med renta i banken, valutakurser og været.  I 2015 kom det 31.145 flyktninger og asylsøkere til Norge, hittil i år er det registrert 1.943 om asyl. Man regner da med at det kan bli omkring 3.000 for 2016, hvilket kun er ti prosent av antallet fra 2015. Ved utgangen av juli 2016 bodde det 21.706 på asylmottak over hele landet.

Før nedskjæringen hadde UDI tilgang på 44.200 mottaksplasser, og det er en betydelig overkapasitet. UDI kjøper plasser av private driftsoperatører, og stiller krav til hvordan et mottak skal drives. Når det skrives kontrakt med en driftsoperatør, gjøres det som regel med tre års kontrakt, men i kontrakten er det et punkt om at kontrakten kan sies opp med tre måneders varsel.  Det er ingen overdrivelse å si at drift av asylmottak er uforutsigbart.

 

Les mer om saken i Birkenesavisa på papir!