Sana legges ned

LEDER: Mottaksleder Grethe Loe fotografert sammen med Sohail Alia som skal bosettes i Farsund. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har sagt opp avtalen med Sana på Birkeland.

– Vi har fått oppsigelse fra UDI og mottaket skal legges ned seinest 1. mai, sier mottaksleder Grethe Loe ved Sana Birkeland.

Det er alt hun har anledning til å fortelle Birkenesavisa om situasjonen. I en pressemelding fra UDI bekrefter regiondirektør Tormod Stavenes nyheten.

– Vi takker mottak, driftsoperatører og vertskommunene Farsund, Risør og Birkenes for jobben som er gjort en hektisk periode. En spesiell takk sendes til Birkenes kommune og Stiftelsen Sana som har drevet mottak på Birkeland i mange år, sier Stavenes.

Utlendingsdirektoratet Region Sør legger ned Birkenes og Risør statlige mottak med til sammen 260 plasser, og Lista II statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere med 40 plasser.  På landsplan legges det ned 1820 ordinære plasser og 285 plasser for enslige mindreårige.

De tre mottakene er i drift ut april måned. I god tid før den tid, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak, påpeker Stavenes.