Gir reduserte inntekter

VERDEN: Leder for flyktningtjenesten Tone Røinesdal og flyktningkonsulent Margareth Rasmussen foran verdenskartet hvor flyktninger kan kjenne seg igjen.

Birkenes kommune regner med et inntektstap når Sana legges ned men det er for tidlig å tallfeste inntektstapet.

Det kan imidlertid by på problemer å redusere tilbud og stillinger tilsvarende de reduserte inntektene.

– På Barne- og ungdomsskolen er det usikkert i forhold til innsparing selv om det kanskje slutter en elev eller to i hvert klassetrinn.  Voksenopplæringen vil få færre elever men vil fortsatt gi tilbud til innbyggere som har individuelle rettigheter til opplæring, sier tjenestesjef for oppvekst, skole og barnehage Marianne Moen Knutsen.

– Men jeg synes det er trist at UDI stenger Sana som er et godt drevet mottak. Samarbeidet mellom mottak, kommune og kommunens innbyggere har vært godt, sier Moen Knutsen.

Bosetter tolv i april

Kommunen har tydeligvis begynt arbeidet med å forberede seg på situasjonen som vil komme i løpet av våren. Man trenger imidlertid litt mere tid på å analysere den nye situasjonen og avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige. Uavhengig av beslutningen om Sana har kommunen sagt ja til bosette 12 nye.  Det er hovedsakelig syrere som har fått oppholdstillatelse i landet, og disse er ventet å ankomme i april.

Tone Røinesdal som er leder for flyktningetjenesten i Birkenes frykter at nedleggelsen av Sana også vil kunne skape problemer for noen av de som opp gjennom årene har blitt bosatt i kommunen.

– Vi har jo bosatt mange fra Sana Birkeland, og disse har, også etter bosetting og etter at ansvaret er overført til kommunen hatt en fot og litt rot innenfor Sana.  Nå må kanskje Birkenesfolk – som i utgangspunktet er flinke til å omgås innvandrere, bli enda flinkere til å si hei på butikken og hallo på gata, sier Tone Røinesdal.

Flyktningarbeid i 20 år

– Og kanskje vi må øke trykket i forhold til å få flere vennefamilier og bevisstgjorte nabofamilier.  Nå blir det jo også sånn at de utlendinger man møter på Strøget faktisk er bosatte her og dermed birkenesinger så godt som noen.  Før har man kanskje vært litt i tvil om i hvilken grad den man møtte skulle integreres, nå er det ikke noe tvil lenger, sier Tone Røinesdal.

Tone Røinesdal har vært med i flyktningarbeidet i nærmere tjue år, og har ingen planer om å slutte.

– Jeg liker å ha med mennesker å gjøre, og i denne jobben er det forskjellige mennesker fra forskjellige kulturer og ulike utfordringer hver eneste dag.  Men det er trist at Sana skal legges ned, for det har vært et fantastisk mottak med meget god kompetanse på alle området.  Det er synd at denne kompetansen forsvinner nå. Og samarbeidet har vært veldig bra fra første stund, sier Tone.

All handel er kjærkommen

En vil anta at mesteparten av beløpet som asylsøkerne på Birkeland har fått i tilskudd har gått til mat og nødvendige husholdningsartikler som er handlet i butikkene på Birkeland.  En rask hoderegning gir som resultat at det på årsbasis er utbetalt omkring 2,5 millioner kroner til livsopphold.

– Det er ikke noe være, eller ikke være for noen av butikkene på Birkeland, og hvert fall ikke for Kiwi.  Men en handel er en handel enten det er en sjokolade til tolv kroner eller en handlekurv til noen tusen, sier Geir Ove Næss på Kiwi.

En forbipasserende, som ikke vil figurere på avisens forside, nevner i forbifarten at kanskje bussen til Lillesand og Kristiansand ville merke det best.

Ikke mange lån til sekundærbolig

Sana har disponert 26 boenheter på Birkeland, hvilket har tilført boligeiere om lag 2,5 millioner kroner i året.  Disse inntektene forsvinner nå og kan påvirke både kjøpekraft og nedbetalingsplan til banken.

Yngvild Bøhn Hermansen, rådgiver i Birkenes sparebank tror ikke huseiernes tapte inntekter vil påvirke banken.

– Etter hva jeg kan se, er det ikke gitt mange lån til såkalte sekundærboliger i Birkenes.  De som måtte være gitt er i så fall gitt med ekstrem god sikkerhet.  Og de som har leid ut hybler til formålet har nok tatt høyde for at Sana en gang ville slutte som leietaker.  Det er nok lite sannsynlig at alt blir leid ut eller solgt med en gang, men økt krav til egenkapital ved kjøp gjør at det nok er et visst press på leiemarkedet, sier Hermansen.