Sana Birkeland

Savnet etter Sana

Mistet venner da Sana ble lagt ned, og forteller om vanskeligheter med å komme i kontakt med lokalbefolkninga på Birkeland.