Tanker om flyktninger

Det høres for tiden ut som Norge, og vi, er i krise.

LESERBREV: I mitt hode stemmer ikke dette. Det har i lengere tid vært ytret bekymring for lave fødselstall i Norge. Hvordan skulle vi få nok hender til produksjon, pleie av eldre, osv. Så opplever vi at det kommer tusenvis av unge, og unge voksne til vårt land. Mange av de er i en slik situasjon at de mest sannsynlig vil få varig opphold. De er arbeidsføre og klare til å ta tak, noen med høy utdannelse. De trenger å lære seg norsk, bli kjent med oss nordmenn, med norsk kultur, og komme seg i arbeid. De aller fleste ønsker å komme i arbeid så raskt som mulig. Med god integrering vil antagelig noen etablere nye bedrifter, med nye arbeidsplasser.

Alt avhenger av hvordan vi tar imot disse menneskene. Jeg er ikke bekymra for de som kommer, men jeg er bekymra for hvordan vi tar imot de. Hvis de får følelse av at vi ser på de som en ressurs som vi har forventninger til, og ikke som noen vi vil kvitte oss med, vil de vokse å prøve å gjøre en så god innsats som mulig.

Det kommer også personer hit som ikke har krav på beskyttelse, og de må vi sende tilbake så raskt og humant som mulig. Det tror jeg vi alle er enige om!

Min mann og jeg har fått kontakt med et par asylsøkere, i vårt tilfelle syriske menn, som er kommet til Birkeland. De har vært hjemme hos oss ved flere anledninger, vært med min mann på aktiviteter som fiske og svømming. Det setter de stor pris på, og det er en gledelig opplevelse for oss. Dette er viktig for at de skal bli bedre kjent med vårt samfunn og vår kultur, og få trening i norsk. Det kan virkelig anbefales, ta kontakt!

La oss ta godt imot disse menneskene, se på de som en ressurs, og føle på gleden ved å hjelpe de som virkelig er i en krise.

Dette er et en enkel fremstilling, selvfølgelig byr situasjonen på utfordringer, men hensikten er å oppfordre til å tenke positivt. Det vil alltid lønne seg å ha hovedfokus på mulighetene, i stedet for på problemene.

 

Sofie Solli

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!