Flyktningkrise
Labber til Lesvos

Arne Martin Thingnes starter pensjonisttilværelsen med å gå 3.000 kilometer for å sette søkelys på flyktningsituasjonen i Hellas. Torsdag morgen gikk han fra Birkeland.