93 må flytte fra Birkeland

TAKK: Fungerende mottaksleder Jeton Balaj og ordfører Anders Christiansen (Ap) takker hverandre for godt samarbeid og prøver å legge opp til en verdig avslutning.

Ordføreren er innstilt på å gjøre nedleggelsen av Sana på Birkeland så skånsom som mulig for de som er bosettingsklare.

– Vi har vedtak om å bosette 25 i 2017, så de av Sanabeboerne som ønsker det, er velkomne til å bosette seg hos oss.  Skulle det være behov for å gi plass til flere, så er det ikke utenkelig at vi kan utvide den rammen eller forskuttere kvoten for 2018.  Jeg ønsker at vi skal være rause i denne forbindelse, sier ordfører Andreas Christiansen (Ap).

Selv synes han at det er trist at et veldrevet mottak som det på Birkeland må stenge dørene. Han fremhever det gode samarbeidet som har vært mellom kommune og mottak, og at det har vært til gjensidig nytte.

– Når det gjelder bosetting har vi hatt stor nytte av Sana den tid de har drevet i Birkenes.  Det har vært en fin synergieffekt.  Ikke minst har det vært nyttig å kunne bosette personer som har bodd i regi av mottaket. Da har de kunne fortsette i samme miljø med skole, barnehage og voksenopplæring, og også kunnet bevare en fot og litt trygghet fra Sana, sier ordføreren, og legger til:

– Jeg kan heller ikke huske å ha mottatt særlig negativt fra bygdefolket heller, så flyktningmottaket på Birkeland skulle vi gjerne beholdt.

Slik er økonomien

Tørre tall viser at man på fem år med dagens satser mottar 736.500 kroner per flyktning som blir bosatt i kommunen. Første året er det 185.000 kroner og så synker tilskudd etter hvert.  Det er lagt til rette for både barnehagetilskudd for barnehagebarn, og eldretilskudd om man bosetter folk på over 60 år.

Det er andre satser som legges til grunn som vertskommune for mottak, og kommunen har ennå ikke full oversikt over de økonomiske konsekvensene når mottaket legges ned.  Man antar imidlertid at inntektstapet kan ligge på mellom halvannen og to millioner kroner.

– Det er jo trist dersom den gode kompetansen vi har bygget opp i kommunen skal gå tapt, men økt bosetting vil til en viss grad kunne kompensere for dette inntektsbortfallet.  Når Sana forsvinner blir jo presset på boligmarkedet også mindre, så kanskje vi skal revurdere bosettingstallet, sier ordføreren, som forteller at mottakslederen på Sana er innbudt til kommunestyremøtet i mars.

Fra Larvik til Flekkefjord

Beboerne på Sana blir nå spredt for alle vinder. UDI forteller at beboerne på Sana Birkeland i størst mulig grad vil bli plassert i region Sør som omfatter Agderfylkene, Telemark og Vestfold.

– Men det er vel ikke stor trøst og oppmuntring i at man ikke blir flyttet lengre enn til Larvik eller Flekkefjord. Verst er det nok for de som ble overført til Birkeland i januar.  De ble overført fra mottak som ble lagt ned i forrige omgang.  Etter et par måneder i nye omgivelser, med nye venner og kjente må de på flyttefot igjen, sier Jeton Balaj som er fungerende mottaksleder på Sana.