Flyktninger
Ønsker forutsigbarhet

Både bedrift og elev fornøyd etter arbeidspraksis. Nå etterlyses bedre ordninger for å få folk ut i arbeid.