Nesten 80 protesterer

Illustrasjonsfoto fra Lista.

En rekke naboer til vindkraftverket på Lista sendte i 2012 en støyklage til kommunelegen.

I klagen kommer det fram at beboerne føler seg snytt over hvor mye støy vindturbinene sender ut over Lista-landskapet. Naboene skriver i klagen at de bevisst er ført bak lyset av utbygger.

– Støyen kan høres ut som et jetfly som ikke får lande, og ikke får lov til å komme ned. Det kan virke som om piloten «leker» med gasshåndtaket, i takt med rotorbladet som passerer vindmøllesøyla, skriver Per Inge Almås i klagen.

Flere av de nesten 80 beboerne som har skrevet under, deler sine erfaringer i klagen. Mange av dem har problemer med å sove med vinduet åpent.

– Problemene er ikke først og fremst knyttet til den lettest målbare verdien, desibel, men støyens karakter. Frekvens, brumming, jetflylyd og turbinstøy. Konsekvensen er en påvirkning som trenger gjennom all annen naturlig lyd, og gir utslag som hodepine og dårlig søvn, skriver Helge Sjøvik.

Klagene fra naboene har gått sin gang i Farsund kommune, og sist i fjor ble saken behandlet flere ganger politisk. I september kom kommunestyret fram til at det ikke er grunnlag for å pålegge vindkraftverket avbøtende tiltak. Dette vedtaket påklaget Willi Larsen i desember, og i klagen siteres tidligere kommunelege i Farsund, Sigurd W. Løvhaug:

«Min vurdering av klagen er at det er stor sannsynlighet for at en del naboer har vesentlig helsemessig ulempe som følge av støy fra kraftverket».