Strømpris på bunnivå

VINDKRAFT: Noen av vindturbinene i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Strømprisene i februar lå så lavt at februar 2020 kan bli den billigste strømmåneden registrert, med snittpris på 13,3 øre per kilowattime.

Det er nettstedet Europower Energi som slår fast at årets andre måned har hatt så lave strømpriser at det konkurrerer med tidenes billigste sommermåneder og kan sette ny rekord.

Særlig i uke åtte var strømpris i Norge på et ekstremt lavt nivå, med snittpris for norske kunder på under 10 øre per kilowattime, ifølge EnerWE.no.

I super-uka i februar var strømprisen på det laveste helt nede i 5,9 øre per kilowattime nå og da i Molde, Trondheim og Tromsø og 6,6 øre i Oslo, Bergen og Kristiansand. I snitt den uka var det imidlertid Kristiansand som lå lavest, med 9,6 øre i strømpris i uke 8, mens kunder i Oslo, og Bergen betalte 9,8 øre per kilowattime i snitt fra 17. til 23. februar. I Molde, Tromsø og Trondheim lå snittprisen på 10,3 øre.

Vindkraft koster mer

Tallene er fra Nord Pool, som er markedsplass for handelen med over 90 prosent av all elektrisk kraft i Norge, og viser at strømmen er billigere enn det vindkraftutbygging kan tilby, ifølge Dagsavisen.

Vindkraft trenger rundt 30 øre per kilowattime for å dekke investeringer, driftskostnader og avkastning, sier spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea, bransjeorganisasjonen for vindkraft.

Norge har nå rundt 800 vindturbiner fordelt på 42 vindkraftverk, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens rundt 525 vindturbiner er under bygging i 15 nye vindkraftverk. I tillegg kan 450 vindturbiner bli bygd i 28 vindkraftverk som det er gitt konsesjon for.

– Skal vi fortsette å bygge ut vindkraft, må strømprisen være høyere enn kostnadene, i spennet 25–30 øre per kilowattime, over tid. Det fundamentale er at vi kommer til å bruke fryktelig mye strøm i årene framover. Jeg har liten tro på et varig fall i strømprisene eller at strømmen skal bli verdiløs, sier Aasheim.

Ingen fare

Aasheim anser ikke årets lave priser for å være et problem for vindkraftutbyggingen og tror ikke tilstandene som har medført fall i strømprisen vil vedvare.

– Det har vært mildt, mye regn, er mye snø i fjellet, prisen på gass og olje har falt og så kommer koronaviruset på toppen av det hele, sier han.

Også i januar var det lave strømpriser i Norge.

– I januar var temperaturen tre til seks grader over gjennomsnittet for de siste 20 årene i hele landet, og det fortsatte å være mildt i februar. I Norge bruker vi mye strøm til oppvarming og temperaturen ute påvirker dermed strømforbruket i stor grad, sier Stina Johansen i Nord Pool.

Strømprisene påvirkes også av hvor mye vann det er i vannmagasinene i Norge, og Norge kommer best ut av det i Norden.