Ønsker ikke utbygging

NEI: E.On får ikke bygge vindkraftverk på Storehei. Her er selskapets representanter fotografert på en orientering for kommunestyret tidligere .

NVE mener det ikke er lønnsomt å legge til rette for vindkraft i Birkenes.

– En full utbygging vil etter NVEs vurdering kreve store investeringer i sentralnettet, som i dagens situasjon ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver overingeniør Hilde Aass i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Statnett har på oppdrag fra NVE vurdert mulighetene som ligger i strømnettet på Sørlandet. To aktører, Eon i Birkenes og Hovatn i Bygland, ønsker å bygge ut vindkraft, men analysen fra Statnett viser NVE at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Med bakgrunn i dette har NVE besluttet å stille de resterende delene av planområdene for Bjelkeberg vindkraftverk og planområdet for Oddeheia vindkraftverk i bero, skriver Aass i et brev til Eons norske kontor.

Eon har som kjent tidligere fått konsesjon på 80MW på Storehei. Forrige uke var det årsmøte i Motvind. Der mottas NVEs konklusjon med glede. Samtidig slår olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fast at det er over og ut for elsertifikatordinga fra 2021. En ordning som har gjort det gunstig å bygge fornybar energi i Norge.

– Jeg tror ikke det blir noen vindturbiner i Birkenes. Ministeren står fast på utfasing av elsertifikatene, og han har også sagt at et flertall i kommunene mot utgjør en vetorett, sier Wiggo Svendsen i Motvind.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!