Mange er av en annen oppfatning

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Kommentar til Trygve Raens innlegg.

LESERBREV: Trygve Raen viser i sitt innlegg av 22.2.17 til at flertallet av husstandene i området som er foreslått utbygd er positive til vindkraftanlegget. Vi ønsker med dette innlegget å synliggjøre at vi faktisk er ganske mange som er av en annen oppfatning, i området Tjærestrøm, Senumstad, Rislå og Dalane.

På bakgrunn av de negative erfaringer som er gjort ved andre vindkraftutbygginger, er vi bekymret for de konsekvenser en eventuell utbygging vil medføre for oss. Vi mener risikoen er stor for at vårt bomiljø og rekreasjonsområde vil ødelegges av støy og skyggekast.

Hvem hadde vel ikke stått opp og kjempet for å bevare sitt bomiljø, når det står i fare for å bli ødelagt?

 

Britt Laila Lauen

Ryan Appleyard

Åshild Appleyard

Trygve Auestad

Solbjørg Færset Auestad

Erna Ånesland

Anne Gerd Væting Sunde

Åse Karin Aakvik

Steinar Ånesland

Svein Ånesland

Johanne Beisland

Helge Rislaa

Helga Rislaa

Johannes Sundtjønn

Thomas Ivar Sundtjønn

Astrid Topland

Knut Topland

Ellen Sandkleiv

Audun Heia

Siri Aanesland

Geir-Håkon Aanesland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!