Skoledebatt på agendaen

Politikerne i Birkenes kan bli nødt til å legge ned skolene på Herefoss og Vegusdal, selv om de er fredet i intensjonsavtalen for Nye Kristiansand.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke kommer til å nå målet om 15 millioner kroner, hvis vi ikke gjør noe med skolestrukturen. Dette vil i så fall være en politisk beslutning som gjøres i mai, sier rådmann Gro Anita Trøan til Birkenes Avisa.

Gjennom tre informasjonsmøter for alle kommunens ansatte har hun informert om kommunereform, prosjekt balanse og en kommende tillitsundersøkelse. Prosjekt balanse har som oppgave å finne ut hvor kommunen kan spare 15 millioner kroner.

– Prosessen så langt har vært god med tanke på å få felles oversikt og innsikt. Vi kommer til å legge fram ulike muligheter, og avveie konsekvensene av disse. Det blir en helhetlig vurdering, sier hun.

Politisk motvilje tidligere

Totalt er ti politikere involvert i prosjekt balanse, og det vil si hele formannskapet og leder av tjenesteutvalget. I slutten av mars skal prosjektet avlegge rapport, og eventuelle politiske vedtak blir fattet i mai.

– Politikerne har tidligere motsatt seg å legge ned skolene på Herefoss og Engesland. Tror du de vil snu nå?

– Jeg forskutterer aldri politiske vedtak. Beløpet som skal spares er veldig stort, og vi må innse at dersom vi ikke vil gjøre store endringer, så må beløpet revurderes, sier Trøan og legger til:

– Min jobb er å vise politikerne hva slags muligheter de har. Samtidig har vi en kommunereform hvor man ønsker å opprettholde gjeldende skolestruktur.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!