– Hva gjør vi nå?

(Arkivfoto)

Da er det gått noen dager siden vi fikk den litt sjokkartete beskjeden om at FUS barnehage avd. på Herefoss vil bli lagt ned. Hva gjør vi nå? Vi har en jobb å gjøre for å redde et barnehagetilbud på Herefoss.

Det er nå vi ser forskjellen på privat og kommunalt eide barnehager. De private driver på lønnsomhet og har ingen andre hensyn å ta. Måten dette skjedde på, ett nedstengningsvarsel rett før neste års inntak av unger, er om jeg må si det, veldig suspekt og vitner om liten forståelse for hvilken situasjon man stiller foreldre og kommune i. Dette føler jeg nesten er gjort med vilje for å presse foreldre til å godta å flytte ungene. Eller for å tvinge kommunen til å kjøpe barnehage bygget der oppe til en dyr pris.

Derfor kjemper ALLTID AP for å beholde barnehager og andre viktige institusjoner i kommunal regi. Vi er til for felleskapet og vi er til for å lage trygge, stabile rammer for innbyggerne i hele kommunen. En nedleggelse kunne selvsagt også vært aktuell i kommunal regi, men ikke på en sånn måte. Med ett pennestrøk, over natta, hvor ingen menneskelige eller samfunnsmessige hensyn tas med i totalbildet.

Lillesands-Posten (LP) skriver i sin leder fredag 16.02.24 at FUS-barnehagen føler seg forskjellsbehandlet av Birkenes kommune. Jeg føler nærmest de sier at det er kommunen sin skyld i at den blir lagt ned. Dette er da bare tøv, etter min mening. Birkenes kommune følger bare det som blir bestemt fra sentralt hold. Vi lever alle i en dyrtid, det kjenner vi alle på. Derfor mener jeg at det er viktig og riktig at staten Norge og kommunene bruker det meste av pengene på kommunale og statlige tjenester som f. eks kommunale barnehager, og ikke stapper pengene oppi lomma på f.eks. barnehageeiere. Som tjener gode penger og flytter til Sveits.

AP er et ansvarlig parti, som hele tiden søker å se helhetlig på ting. Vi har en barnehage med 10 unger igjen i barnehagealder til høsten og én nyfødt unge som vil bruke tilbudet snart, om det fortsatt vil være der. Dette er ikke mye i forhold til dagens krav innenfor faglige og økonomiske rammer. Så mener vi at det ikke er så lett å bare legge ned barnehagen, som FUS nå vil gjøre. Det er viktig at vi nå tenker lenger enn dette. Vi har en vei som holder på å bli oppgradert i disse dager, det vil da bli en bedre og tryggere vei til Herefoss. Vi har daglig bussforbindelse morgen og ettermiddag (skoleruta) i ukedagene. Vi har et veldig press på boligmarkedet på Birkeland, som gjør det aktuelt å flytte ukrainske flyktninger til Herefoss. Det hadde vært bra og få to store barnefamilier til bygda for både barnehagen og skolen. Det vil bli mer attraktivt å bosette seg på Herefoss med tiden. Derfor er det viktig å prøve å beholde barnehage, butikk og skole så langt det går innenfor de rammene vi til enhver tid har. Det er rett og slett feil tid å legge ned på nå.

AP vil ha kommunal drift av barnehagen på Herefoss. Men, det er et men. Vi må finne disse midlene innfor de rammene vi allerede har. Slik jeg ser det har vi et par alternativer:

1. Ta tilbake de 99 kronene pr. mnd. hver boenhet fikk i eiendomskattelette. Dette er et lite offer for den enkelte. Ett offer vi ikke vil merke i det store bildet.

2. Vi skroter den vedtatte utbyggingen av kulturskolen. Vi vil heller få til noe kulturskole på folkehøyskolen eller i sentrum. Det var vedtatt bygg for 12,3 millioner kroner. Vi vil heller omdisponere og bruke noen av disse pengene på å bygge/renovere bygg ved skolen på Herefoss til barnehagen.

AP vil ikke, og kan ikke, være med på flere udefinerbare kutt som kommunestyret gjorde i budsjettbehandlingen før jul. Vi vil ikke være med å ta penger fra verken skole, helse eller andre viktige felleskapsordninger i kommunen.

Det letteste for alle var om kommunen hadde fått større og mer stabile inntekter over tid, som kan komme felleskapet til gode. Hadde vi hatt grønn energi virksomhet i kommunen nå, hadde vi ikke hatt dette problemet nå. Vi ville ikke hatt ekstra ordinært kommunestyremøte 26.02. Vi ville ordna dette problemet på forrige kommunestyremøte, fordi vi da hadde hatt økonomi til å omdisponere midler. Så vet jeg at virkeligheten ikke er slik akkurat nå, men det er lov å håpe at fornuften vil seire til slutt.

 

Ronny Thomassen

Birkenes AP

 

________________

Leserinnlegg