Forsøker å blåse liv i vindkraften

HÅPER PÅ DIALOG: Nyvalgt leder av Birkenes Næringsforum håper på dialog mellom kommunen og Eon Vind. ARKIVFOTO

I et brev til ordføreren oppfordrer næringslivet til fortsatt dialog med E.On Vind.

Birkenes næringsforum ved leder Kai Reidar Imenes prøver å blåse nytt liv i vindkraftplanene i Birkenes.  I brev til ordfører Anders Christiansen (Ap) skriver næringsforumet at de positive konsekvensene av en mulig utbygging av vindkraftverk ikke er kommet godt nok fram. De ønsker derfor en snarlig dialog med ordføreren og kommunepolitikere for å synliggjøre mulighetsbildet.

– Jeg tror ikke politikerne i Birkenes har tatt inn over seg hvilken betydning det vil ha for regionalt- og lokalt næringsliv at et prosjekt som dette blir satt ut i livet. Det kan være snakk om så mye som 300-400 millioner i oppdrag til lokale- og regionale firmaer. sier Imenes.

Nye ting på bordet

Av nye ting som har kommet på bordet er at utbygger E.On Vind konkretiserer ytterligere 28 millioner kroner i bidrag.  Ifølge Imenes vil E.On Vind bygge administrasjonsbygg til sin virksomhet, det vil koste cirka 20 millioner kroner, og dessuten tilbyr de cirka åtte millioner kroner til friluftstiltak i kommunen.

Terje Ånesland i motvindgruppa sier at brevet fra Næringsforum ikke inneholder noe nytt.

– Brevet fra Birkenes Næringsforum inneholder ingen nye argumenter. Det meste er å finne i konsekvensutredningen. Vi reagerer dessuten på at det skal være mulig komme med denne saken nok en gang, sier Ånesland.

Morten Tobiassen fra gruppa Vinn Vind synes henvendelsen fra Birkenes Næringsforum er både god og gledelig.

– Så langt har jeg bare mottatt positive reaksjoner på innspillet fra Næringsforum.  Så er det bare å håpe at saken kommer til kommunestyret igjen, og at utfallet blir positivt sett med våre øyne

Ordføreren sonderer

På spørsmål fra Birkenesavisa sier ordføreren at innspillet selvfølgelig tas seriøst.  Men det er fremdeles motstridende interesser og ulike meninger om saken.

– Jeg vil ta saken opp med sentrale politikerne og gruppelederne for å sondere og finne ut om frontene kan ha forandret seg siden vi behandlet saken i kommunestyret.  Det er lite interessant å ta saken til kommunestyret på nytt dersom frontene er som de var, selv etter næringsforeningens siste innspill, sier Christiansen.

– Kan det at kommunesammenslåing – både med K5 og Lillesand er vraket har noe å si på utfallet?

– Det spiller selvfølgelig inn.  I den grad vi skal klare oss alene må vi nok i enda sterkere grad ha fokus på både inntekter og utgifter, og her kan det være snakk om til dels store inntekter både for næringsliv og kommune, påpeker ordføreren.

Dermed er det fremdeles uvisst om saken tas opp til ny behandling når kommunestyret samles i høst.