Føler seg desinformert

DESINFORMERT: Ole Morten Vegusdal (V) føler seg desinformert av Eon. Her fotografert under vindkraftmøtet på kommunehuset torsdag i regi av Motvind.

Eon kaller politikernes ønske korrupsjon. Andre kommuner har fått tilsvarende ønske oppfylt.

Det var i forrige runde av vindkraftkampen politikerne kom med et krav om en årlig kompensasjon fra Eon på 15 millioner kroner. Beløpet skulle inkludere eiendomsskatten, og ble sett på som en garanti for kommunale inntekter dersom eiendomsskatten falt bort eller ble redusert. I et brev til kommunen omtalte Eon kravet som korrupsjon.

– EON kan ikke gi garanti for slik kompensasjon utover det som er lagt til grunn for eiendomsskatt. Slik kompensasjon vil ikke være i tråd med lovverket og vil bli oppfattet som korrupsjon, skrev kraftselskapet i et brev gjengitt i Birkenesavisa i januar.

Austri Vind

Under gruppeledernes forhandlingsmøte onsdag, kommer det fram at andre kommuner har fått til lignende avtaler med andre kraftselskaper. Det er Høyres Nils Olav Eikenes som har gjort et dypdykk, og viser til avtalen mellom Austri Vind DA og Trysil og Åmot kommuner:

«I den inngåtte avtalen med Austri Vind DA har Trysil og Åmot kommuner sikret seg minimum 10 millioner kroner i inntekter i 25 år, inkludert eiendomsskatt, dersom vindkraftverket bygges og settes i drift med en samlet effekt på 100 MW».

Utdraget er hentet fra saksframlegget til kommunestyret i Åmot kommune i februar 2013. Det er Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München som bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark. De tre kraftselskapene gjør dette gjennom selskapet Austri Vind.

Desinformert

– Når Eon sier at kompensasjon for eiendomsskatt er korrupsjon, så tror jeg på det. Når Eikenes sier at andre kommuner har fått til en avtale, føler jeg med desinformert. Vi kan ikke tenke at vi ikke har tid til å undersøke slikt, og bare akseptere at vi ikke får det til, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Ordfører Anders Christiansen (Ap) mener å vite at det er flere avtaler hvor dette med eiendomsskatt er avtalt, men understreker at det er en gråsone.

– Du finner nok jurister som sier det er greit, og noen som sier det ikke er greit. Eon har valgt å ikke gjøre dette, fordi de ikke ønsker å bli tatt for noe galt. Jeg har imidlertid bedt om en skriftlig redegjørelse for hvorfor, sier han.