Vindkraftsaken: Advarer mot rolleblanding

VIL POSISJONERE SEG: Dersom E.ON får klarsignal for utbygging av vindkraft på Storehei, kan det åpne seg store muligheter for det lokale næringslivet. Birkenes Næringsforum har tatt initiativ til et møte om temaet kommende onsdag. (Illustrasjonsfoto/E.ON)

VIL POSISJONERE SEG: Dersom E.ON får klarsignal for utbygging av vindkraft på Storehei, kan det åpne seg store muligheter for det lokale næringslivet. Birkenes Næringsforum har tatt initiativ til et møte om temaet kommende onsdag. (Illustrasjonsfoto/E.ON)

VIL POSISJONERE SEG: Dersom E.ON får klarsignal for utbygging av vindkraft på Storehei, kan det åpne seg store muligheter for det lokale næringslivet. Birkenes Næringsforum har tatt initiativ til et møte om temaet kommende onsdag. (Illustrasjonsfoto/E.ON)

NÆRING/KOMMUNALT. I neste uke arrangerer Birkenes Næringsforum et medlemsmøte hvor mulighetene knyttet til en eventuell vindkraftutbygging på Storehei skal diskuteres. Ordfører og rådmann i Birkenes kommune, som har vedtatt innsigelse mot utbyggingsplanene, er faste styremedlemmer i forumet.

I følge møteinnkallingen kan mulighetene det er snakk om gjelde for eksempel anleggsarbeid, overnatting og bespisningtilbud, servicetjenester med mer i anleggsperioden, og deretter i driftsperioden. I følge samme innkalling skal det også etableres et «vindkraftkontor» med fast ansatte, og det opplyses videre at prosjektleder Martin Westin i E.ONs konsulentfirma Sweco vil delta.

I følge referatet var både ordfører og rådmann til stede på styremøtet, det det ble drøftet hvordan næringslivets muligheter kan ivaretas i anleggsfasen dersom det blir gitt konsesjon for utbygging av Storehei. I følge referatet bør næringslivet være godt forberedt og ha god kontakt med de store aktørene som vil delta i anbudsfasen. Det er styreleder Paul Jensen og næringssjefen i Birkenes kommune, som samtidig er sekretær for næringsforumet, som skal utarbeide den praktiske rammen for medlemsmøtet om ei uke.

Motvind advarer

Terje Ånesland er styremedlem i Motvind, den lokale folkeaksjonen mot utbyggingsprosjektet. Han presiserer at organisasjonen har forståelse for at næringslivet posisjonerer seg, men er krystallklar på at Birkenes kommune ikke bør involvere seg i slike møter på det nåværende tidspunkt.

–Vi vet at ordfører og administrasjon har hatt møte med E.ON tidligere med en tilsvarende agenda. Det vil være nok av tid for ordfører og administrasjon og diskutere slike saker med utbygger etter at innsigelsen fra kommunen er behandlet og et eventuelt konsesjonsvedtak foreligger. Skal de diskutere saker med E.ON på det nåværende tidspunkt må det være relatert til innsigelsen – altså om utbygger vil innfri noen av punktene, understreker Ånesland.

På dette stadiet av prosessen forventer han at ordføreren vil jobbe knallhardt for å fremme innsigelsesvedtaket fra kommunestyret til OED.

– Enten blir samtlige 13 punkter innfridd fullt ut, eller så sier Birkenes kommune nei til å etablere vindkraftverk i kommunen, presiserer han.

Kommer ikke til å delta

Ordfører Arild Windland bekrefter at han var med på planleggingsmøtet som styremedlem, men at han da signaliserte at han ikke ville delta på seminaret 10. september. Dette gikk ikke fram av referatet, noe det gjerne kunne ha gjort, i følge ordføreren.

– Næringsdrivende må gjøre det de føler er riktig, men i den fasen vi er i nå blir det feil av meg som ordfører å delta. Her er det flere hatter og en fin balansegang, men min oppgave nå er å følge opp Kommunestyrets vedtak. Når det er sagt, er det viktig at næringslivet ser sin rolle i dette, sett i forhold til konsesjonen som er gitt av NVE, sier Windsland.

Unnfallenhet

Motvind er ikke fornøyd med at Birkenes kommune gjennom administrative vedtak ga E.ON tillatelse til å sette opp ytterligere to målemaster på Storehei.

– Det er et eksempel på unnfallenheten som preger Birkenes kommune i denne saken. Tillatelse er gitt uten politisk behandling – administrasjonen gir altså tillatelse til å sette opp målemaster for å forberede et vindkraftverk kommunen har reist innsigelse mot, før kommunens klage på konsesjonsvedtaket er behandlet, påpeker lederen i Motvind.

Ordføreren er ikke imidlertid ikke enig i at et nei til målemaster hadde vært veien å gå for å vise motstand mot utbyggingsprosjektet.

– Nei, jeg er ikke enig i den måten å ta det på, og det tror jeg heller ikke det er stemning for politisk. Men Motvind er ei aksjonsgruppe og har sin agenda, så jeg forstår godt deres utgangspunkt. Men jeg mener altså at vi bør kunne tillate målemaster og så diskutere saken.

Har svart to ganger

Windsland presiserer at han to ganger har bekreftet overfor Motvind at han vil arbeide aktivt med å fremme Kommunestyrets vedtak.

– Jeg har fått vite at Olje- og Energidepartementet (OED) fikk saken til behandling nå i ferien, og vi vet at det går cirka ett år med saksbehandling. Derfor har jeg bedt om møte med departementet, der vi kan presentere vårt vedtak. Samtidig har jeg samtaler med partifeller i Energi- og Miljøkomiteen, forteller ordføreren, som understreker at han vil legge vekt på kommunestyrevedtaket og at Birkenes kommune må få mer tilbake ved en eventuell utbygging.

– Og vi må se på rekkefølgekravene. I konsesjonen fra NVE er det gitt tillatelse til å bygge ut det flotteste området, uten at kommunen får noe tilbake, avslutter Windsland.