Vindkraft vil gi løft

Kommentarer til forrige ukes innlegg fra Motvind.

LESERBREV: Leser i et oppklarende informasjons innlegg fra otvind i forrige ukes Birkenesavisa, at de kritiserer KrFs kommunestyre representant Petter Ross fordi han ikke vil høre på en «mindretalls aksjonistgruppe som driver med skremsels propaganda» Det er vel den mest treffende beskrivelsen av Motvind jeg har hørt.

Videre slår de seg på brystet og presenterer ett medlemstall på 443 medlemmer. Vel det er rett nok noen stykker, men når man tenker på størrelsen og viktigheten av denne saken er det kanskje ikke så mange som man skulle tro. Jeg vil jo også anta at dette medlemstallet i stor likhet med antall «likes» på Facebook siden deres og innlegg som deles der, består av en god del naturvernere fra hele Norges land. Derfor gir dette ett dårlig bilde på oppfatningen til folk flest i bygda i vindmølle saken. Motvind har i et halvt års tid kjørt sponsede innlegg på Facebook, og allikevel oppnår innleggene deres ikke mer enn 2-3 delinger og bare en brøkdel av «likes» til en som har fått seg ny bil for eksempel.

Herfra dreier de over mot Arbeiderpartiet. Det hevdes at AP ikke vurderer fordeler og ulemper i saken. Det er vel akkurat det de gjør, de vurderer fordelene som betydelig større for hele bygda enn ulempene for de få sjelene som kanskje kan bli negativt berørt. Ap med ordføreren i spissen har etter min mening gjennom prosessen med EON arbeidet for å redusere og minimere ulempene ved vindkraft utbygging.

Og når det gjelder natur inngrep så er også jeg veldig glad i Birkenes naturen. Jeg bor, jobber og tilbringer mye av min fritid i nettopp denne naturen. Men vi må tross alt ta innover oss at det ikke er snakk om å legge selveste Vøringsfossen i rør. Monster mastene er allerede på plass på disse heiene det her er snakk om, og det er i dag noen av de mest utilgjengelige heiene vi har i kommunen.

Birkenesavisa deltok på befaring på Lista og gjorde seg opp en mening om vindkraftsaken i Birkenes her. Etter denne befaringen har alt på trykk derfra hatt en negativ undertone og det ble slutt på all dekking av noe som kunne tolkes som positivt. Ikke en gang da store deler av det lokale næringslivet var samlet på Birkeland hotell for å få presentert avtalen mellom Birkenes næringsforum og EON (som for øvrig er meget god) gadd de å stille opp selv om de ble spesielt invitert. Så akkurat hvor nøytralt Birkenesavisa opptrer i denne saken kan vel diskuteres?

Må også tillate meg å kommentere innlegget om nærings utvikling. Her hentes tall fra EON og konsekvensutredningen, Lokal verdiskapning anslåes til cirka 12 til 23 millioner for Birkenes sin del. Så blir disse tallene sammenlignet med utbyggingen av 11 boligtomter i tilknytning til utbyggingsområdet. Disse 11 tomtene er vel knyttet nokså sterkt opp mot ett bygg firma i kommunen. Og man kunne kanskje tenke seg at ved en salgspris på 3,5 -4 millioner per hus ville dette gi ett betydelig løft for flere næringsdrivende i bygda. Men ser man litt nærmere på dette, så kjøper ikke dette bygg firmaet trelast eller andre byggevarer i kommunen. De kjøper heller ikke elektro, murer eller maler tjenester i kommunen. Det skapes vel heller ikke 4-5 arbeidsplasser etter at tomtene er utbygd? Så jeg er helt enig i at dette setter lokalt verdiskapning i perspektiv. Jeg tror for øvrig heller ikke tomtene blir usalgbare bare fordi det kommer noen vindmøller i horisonten.

Når det gjelder satsing på naturbasert næringsliv og tre foredling, så har vi noen flotte bedrifter i bygda innen treforedling og det virker som disse klarer seg greit for tiden. Det er også spennende planer innenfor massiv tre i Vegusdal. Selv om jeg brenner aldri så mye for tømmer-næringen, treindustri og ønsker massiv tre prosjektet alt godt, Må jeg bare innse at det ser ut til å kreves stor kapital for å komme i gang med noe nytt innen treforedling. Man ser jo på arbeidet rundt treklyngen på Follum, to steg frem og ett tilbake. Hele tiden regnes det i Milliarder. Vi ser også hvordan Bergene Holm konsernet sliter med å få på plass bio-drivstoff fabrikken ved sagbruket sitt i Åmli. Det er en beregnet innvestering på 2 milliarder.

Her kommer altså noen og banker på døra og vil investere 1 milliard kroner i Birkenes kommune. Skape arbeidsplasser, sikre skatteinntekter til kommunen og det uten at kommunen nesten behøver å verken løfte en finger og eller bruke penger på det. Grunneierne er kjempe positive og ser muligheter til å fortsatt kunne bo og drive næring på heia. Jeg unner virkelig disse denne muligheten. Og jeg tror det vil gi ett løft for store deler av det lokale nøringslivet, spesielt etter den gode avtalen mellom næringsforumet og EON.

Nå håper jeg politikerne tar sitt valg basert på fornuft og det de tror er det beste for bygda vår, og ikke bare lytter til de som skriker høyest.

 

Bjørn-Tore Hovland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!