Ronny Thomassen spør lokalpolitikerne som sier nei til vindkraft: – Hvor vil dere hente opp mot 300 millioner kroner?

 

Jeg er en mann på snart 50 år bosatt ved Tobias jorde, midt i sentrum av Birkenes kommune. Jeg er nærmeste nabo til kjølevifta på Coop Extra, som går døgnet rundt (støy døgnet rundt).

Jeg er en JA-mann og vil ha vindmøllene til bygda. Hvorfor vil jeg ha vindmøllene? Jo det deler jeg opp i 6 punkter senere i innlegget. Men viktigst av alt er at jeg vil beholde kommunen og dens mangfold som den er gjennom stabil kommunal økonomi.

Jeg har bodd her på Birkeland i snart 45 år og kaller meg derfor en birkenesing god som noen. Går vi 45 år tilbake i tid, hva har da skjedd her i bygda på denne tida? Jeg vil ramse opp forandringer her i bygda på strekningen Mofia til Scanflex øverst i sentrum.

Jeg begynner ute ved Mofia der det nå er laget et industriområde på myrjordene som var der før. Så har vi barneskolen som ble bygd. Jeg gikk selv på første trinnet som begynte å bruke skolen, den er så blitt utvidet mange ganger. Ungdomskolen er modernisert, ballhallen ble bygd, knust av snø og så blitt bygd opp igjen, kulturarenaen er blitt bygd ved skolen. Kommunehuset med noen få ansatte lå i Fritunkrysset, der Heimtun ligger nå. Bedehuset brant ned og ble bygd opp igjen. Tobias Jorde er blitt til, flott scene er bygget takket være Kristine Foss. Gamle forbruksforeningen ble revet og stort nytt bygg med Coop Extra nede og leiligheter oppe ble bygget. Barnehagen bak motellet (nå frikirka) ble bygget og er nå revet igjen. Nils O. Birkeland har bygd bussgarasje og fått Blomsterparken nedenfor denne. BP- stasjonen og Nesset sin byggevareforretning ble revet og Kiwi ble bygd der den står nå. Mo sin gamle sag er nå revet og der kommer det snart mange leiligheter, Nesset Park ble også bygget bak Kiwi. Hans Larsen sitt sykkelverksted er borte. Solbakken er blitt bygget der gamle lensmann Arnfinn Flaa bodde. Idrettsplassen er blitt bygget helt om og blitt kjempefin. Gamleheimen ble stengt og så revet, kommunehuset og sykehjemmet er bygd om og oppgradert noen ganger. Scanflex kom til og overtok der Polaris Kjøkken holdt til.

Så har vi alt som har skjedd av reformer i kommunal og statlig regi. Hvis reformen og eldrereformen for å nevne noe. Kan ennå huske når legen kom på sykebesøk hjem til innbyggerne og legevakta i Kristiansand var fjernt i framtiden. Så vil jeg til slutt nevne alle boligfeltet som er blitt til, som Lille Tømmeråsen, Nordåsen Terrasse, Ospekollen, Kleivstykket, og Natveitåsen.

Det har tross alt skjedd endel på disse åra og mye vil også skje de neste 45 åra fram i tid. Jeg vil nå synse litt om framtiden og kommer med en del ting som jeg tror vil komme her i bygda i nær framtid og som vil påvirke vår økonomi her i bygda.

Ny skole vil måtte bygges, ny barnehage, flerbrukshall med svømmehall. Læringsplan og opplæring i svømming tvinger kommunen til å sende ungene ut av bygda og det er dyrt, dessuten vil fremtidens eldreomsorg og boveiledertjeneste kunne måtte trenge svømmebasseng. Vi må ha flere omsorgsboliger og eldrebølgen. Vi har masse slitte bygg i kommunen som trenger vedlikehold og det er dyrt. Kommunal drift vil utvides, fordi pålegg fra staten vil kreve dette. Flere eldre blir det, disse skal bo hjemme så lenge som mulig. Da må hjemmeomsorgen styrkes og utvides og ikke som i dag være på et minimum. Dette vil koste kommunen mye penger. Økt kommunal drift vil måtte kreve mer plass, da må det bygges eller leies plass, det koster også penger. Vei, vann og kloakk vil måtte oppgraderes og byttes ut, dette vil også bli kjempedyrt.

Kommunale utgifter vil øke og vår kommune har som kjent ikke overflod med penger. Politikerne har hatt prosjekt sparing over flere år og har pint kommunale budsjetter til beinet. Kommunale avgifter og skatter, som eiendomsskatten, er også nå så høye at høyere kan dere ikke gå. Derfor spør jeg dere politikere i kommunen vår: Hvor vil dere hente kapital, og hva vil dere med bygda vår??? Dere må begynne å tenke lenger frem enn ett og ett budsjett, slik føles det ihvertfall som dere gjør nå.

Jeg vil gjerne ha bygda som nå, med 3 levende sentrum, som dere politikere sier dere vil ha. Dette vil ikke la seg gjøre i framtida uten at det skjer noe positivt i bygda som gir inntekter og jobber. Det er her vindmøllene kommer inn, de vil gi stabil skatteinntekt, økt aktivitet, flere jobber direkte og indirekte.

Her kommer mine punkter for vindmøller:

  1. Økonomi.

Går vi ut fra at regjeringen lander på den nye skattefordelingen vil Birkenes kommune få opp mot 10 millioner kroner hvert år i skatt fra vindmøllene. Ser vi da på en tidsperiode på 30 år, vil Birkenes kommune få 300 millioner kroner. Det er veldig mye penger for en fattig kommune. Dette er penger som vil sikre stor forutsigbarhet i drifta fram i tid for bygda vår.

  1. Eiendomsretten.

Så har vi de som eier eiendommene som vindmøllene eventuelt skal bygges på. De vil tjene penger på dette, så bra, så flott tenker jeg (jeg er ikke misunnelig). De vil kunne hente ut tømmer med disse veiene som kommer til disse møllene som eventuelt kommer. De vil kunne vedlikeholde og forvalte skogen mye bedre og det er bra for alle parter også miljøet. De vil lage ett fond for bygdas lag og foreninger på 225 000 kroner hvert år i 30 år, det blir 6,750 millioner, det er kjempefint gjort. Til slutt, og ikke minst viktigst, de vil dette selv og de ønsker dette, de er ikke tvunget til det. De eier disse eiendommene og vil forvalte disse og det vil jeg la de få lov til.

  1. Tilgjengelighet og folkehelse.

Jeg kan også se for meg utnyttelse av området med stier, gapahuker, bålplasser, skiløyper og så videre. Har selv hofteprotese, dårlig kne og vond rygg, da er det godt og komme seg ut på tur med hunden min. Har vært på mange av toppene i topptur hefte, men klarer ikke alle. Hadde da vært fint med ett tilgjengelig området for meg og mange med meg. Dessuten vil nok kommunale enheter som eldreomsorgen, boveiledertjenesten og psykiatri ta slike plasser i bruk og det er bra for folkehelsa.

  1. Næringslivet.

Så til næringslivet som ber våre politikere om hjelp, så de kan få jobbe med dette. For meg er det rein galskap og si nei til næringslivet her lokalt, som noen her gjør. Hva skal vi leve av? Her er næringslivet på banen innen grønn og fornybar energi og det er jo riktig tenkt av dem mener nå jeg.

  1. Fondet.

Eiendomseierne har laget et fond for bygda vår. Der skal lag, foreninger, kultur og idrett kunne søke midler. Det blir da satt av 225 000 kroner hvert år så lenge møllene er her, 30 år, det blir 6, 750 millioner kroner til dugnaden og frivilligheten i bygda. Tenk hva dette vil gjøre for dugnad og frivillighet, det vil blomstre og gjøre godt for alle som vil gjøre en forskjell.

  1. Grønn energi.

Stortinget vil ha grønn og fornybar energi. De vil ha vindkraft og samme hva noen sier så er vindkraft kommet for å bli. Stortinget har satt nasjonale mål, som skal nås. Derfor vil jeg ikke si nei til grønn og fornybar energi.

Dere politikere er valgt til å gjøre det beste for birkenes kommune og kommunens innbyggere. Sier dere nei til dette, spør jeg dere om dette:

Hvor vil dere hente opp mot 300 millioner kroner, 6,750 millioner kroner til dugnadsarbeid, endel direkte og indirekte jobber??? Det står om vår velferd og om vår bygd. Vindmøller er ikke farlig. Vi selger ikke landområder eller en naturressurs som vil forsvinne, fordi vind vil det være til evig tid

Jeg respekterer at andre kan ha andre meninger enn meg i denne saken, at skogen betyr alt. Jeg bryr meg også om skogen, men fellesskapet og bygdas ve og vel betyr mer for meg. Skog har vi utrolig masse av her i bygda og jeg mener derfor disse vindmøllene kan bygges for fellesskapet skyld.

 

Skrevet utfra beste evne og samvittighet av Ronny Thomassen

_____________________________

Leserinnlegg