I vinden

SIGNERTE AVTALE: Nils Gunnar Kylland, Geir Colbjørnsen (KrF), ordfører Anders Christiansen (Ap), Per Erik Stoveland og Nils Terje Helleland. Bildet er fra mars 2017 da grunneierne la en avtale på bordet for å bidra med midler til støyreduserende tiltak for berørte beboere.

Mange heier på utvikling.

Kjære politikere i Birkenes kommune. Konsesjon for vindkraft i kommunen vår er gitt, etter dette er vi mange som har forberedt oss på vind. Vi er åtte grunneiere som har jobbet, planlagt og lagt til rette for at dette skal komme på eiendommene våre. Vi skal endelig få utviklet de slik at eiendommene kan bli levedyktige, drivverdige, et godt tilskudd for videre utvikling for oss og de neste generasjonene.

Prosjekter og næringslivet jobber på høygir, planlegge og prosjekterer for best mulig resultat. Undersøkelser er blitt gjort, ting er blitt utredet etter stadige nye krav og er det blitt lagt ned utrolig mye ressurser og det er bra.

Vi gleder oss stort til dette. Oppgradering av eksisterende veinett, nye veier, alt som skal til for videre utvikling av våre ideer. Utvikling av trebruk med Ånesland i spissen, bruk av glassfiber fra Birkeland sin hjørnesteins bedrift. Driftshus på Engesland, Innovasjons hus på Birkeland. Nye arbeidsplasser, vedlikeholdsoppgaver, overnatting og mer utvikling i grønn retning.

Dette er ett ønsket prosjekt av oss grunneiere på våre eiendommer som vi eier, vi har lagt opp til ett fond for idrett og kultur i bygda i ettertid, her kan lag og foreninger søke om midler hvert år. Vi kommer til å sette av cirka 250.000 kroner årlig. Dette sammen med lokalbank kan gjøre det mulig å realisere store ting her i bygda.

Vi registrer høyden på turbinene blir kritisert, men husk på at høyere turbiner gir færre turbiner noe vi ser på som positivt. Vi tviler på at 40 meter i høyden vil gjøre mye for synet, vi ser de nok uansett.

Veiene kan utnyttes av Agder Energi med sine linjer i begge områdene. Vi åpner og får tilgang til skogsområder som det er gjort tiltak for skogreising på før, både grøfting og planting. Naboeiendommer får tilgang som letter mye transport. Vi er mange som gleder seg stort til propellene sviver. Det er lettere å være negativ enn positiv til utvikling, men mange heier på utvikling og gleder seg stort.

Per Erik Stoveland

For grunneiere på Oddeheia og Bjelkeberg