Usikker nasjonal ramme

NASJONAL RAMME: Statsminister Erna Solberg sier regjeringen ennå ikke har tatt stilling til en nasjonal ramme for vindkraftutbygging. Her er hun på Kværners anlegg på Stord under valgkampen i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Skepsisen til vindkraftutbygging er stor i flere lokalsamfunn. Statsminister Erna Solberg (H) åpner nå for at omstridt vindkraftplan ikke blir noe av.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til hva de vil gjøre med den nasjonale rammen for utbygging av vindkraft, ifølge Solberg.

– Det er ikke sikkert det blir en nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi har ikke tatt stilling til dette enda, sier Solberg til Bergens Tidende.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i april fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt ut som velegnet for vindkraft på land i nasjonal ramme.

Siden Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høring i april, har 17 kommuner svart. Alle ber om at områder i deres kommune holdes utenfor planene.

Det blir i høringen stilt spørsmål om det faktisk er behov for en nasjonal ramme, men det er mange som ikke har fått med seg dette, mener Solberg.

Hun understreker samtidig at det vil bli gjort en grundig konsesjonsbehandling av alle vindkraftprosjekter. Det vil bli gjort enten det blir et nasjonalt rammeverk eller ikke.

Men selv om motstanden har vært stor i flere lokalmiljøer rundt om i landet, vil ikke kommunene ha noen vetorett i vindkraftsaker. Det er av hensyn til nasjonale interesser, ifølge Solberg.

– Men kommunenes synspunkter blir tillagt stor vekt. Det er en av grunnene til at mange utbyggingssaker får avslag, sier hun.