Vann og avløp


Byggestopp i Ytterdalen

Det ligner en millionskandale, mener rørleggermester, om den vesle hovedvannledningen som ifølge ham i praksis fører til byggestopp i Ytterdalen.