Unormalt vannforbruk

LEKKASJE: En vannlekkasje i Nordåsveien ble utbedret i slutten av januar. FOTO: Birkenes Kommune

På kort tid har kommunen tettet tre vannlekkasjer.

– Vi mottok tre-fire telefoner fra publikum, og takket være dem har vi funnet tre vannlekkasjer som det nå er rettet opp i, forteller oppsynsmann for vann og avløp i Birkenes kommune Olaf Sivertsen.

Vannforbruket er fortsatt noe høyere enn det har vært, og kommunen ber derfor folk som er nabo til ubebodde hus om hjelp. På sosiale medier har de bedt innbyggere i Birkenes om å ta en runde rundt hus som står tomme og hus der eierne er bortreist over lengre tid.

– Lytt gjerne etter susing inne i huset, og se om det er vann utenfor, melder kommunen på Facebook.

Sivertsen forteller at vannforbruket i Birkenes på dagtid ligger på mellom 10 og 20 liter i sekundet. På natta kan det på det ligge på alt fra åtte liter til 10-11 liter i sekundet. Ifølge NGU, den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann, er gjennomsnittsforbruket i Norge for en husstand med fire personer på mellom 500 og 600 liter i døgnet.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!