Senumstad bru

BRO: Broa over Tovdalselva ved Senumstad. FOTO: Karl Ragnar Gjertsen / CC BY-SA 3.0

Vi registrerer at det har vært mye skriverier og diskusjon som gjelder Senumstad bru og nedgradering.

For medlemmer i Herefoss og Vegusdal skogeigerlag er det viktig at Senumstad bru kan brukes til transport av tømmer, både i dag og i framtida. Tømmerbilene blir stadig større og tyngre. Det transporteres mye tømmer på tømmerbil gjennom Oladalen og over Senumstad bru.

Hogstmaskiner og lastbærere i forbindelse med tømmerdrift transporteres stort sett via Senumstad. Vi ser på det som svært viktig for vår næring at bruken av denne gjennomgangsveien kan opprettholdes på dagens nivå, og vi synes det er bra at det jobbes aktivt for å opprettholde / oppgradere Senumstad bru!

Andras Holm

Skogeierlagsleder, for styret i Herefoss og Vegusdal skogeigerlag