NæringslivPunger ut til næringslivet

Samtidig med at Eon forbereder konsesjonssøknaden til NVE, begynner Birkenes næringsforum arbeidet med å kartlegge kompetansen til det lokale næringsliv.