I dag åpner apoteket

NYÅPNING: Fra venstre: Hilde Fauskrud Chan, Bonny Stiansen Bach, Ellen Brude og Helge Fauskrud ønsker velkommen.

Ditt Apotek er på plass på Strøget.

– Det er i grunnen litt rart at ingen har startet apotek på Birkeland tidligere, for alle undersøkelser så langt viser at det er befolkningsgrunnlag for det, sier Helge Fauskrud som er en av fire eiere bak det nye apoteket på Birkeland.

Han har bakgrunn fra drift av apotek i Oslo og Akershus, og er på plass for å hjelpe til med oppstarten. Nå er det datter og to kolleger med bakgrunn fra apotek i Arendal som skal prøve å stå på egne ben.

– Jeg tror det er viktig med et lokalt apotek som kan skaffe det folk trenger av medisiner og andre helserelaterte produkter. Og vi tror at farmasøyter kan bidra med mange gode råd som man ikke nødvendigvis må gå til legen for å få, sier Hilde Fauskrud Chan som er en av farmasøytene som nå får sin daglige arbeidsplass på Birkeland.

– Men det er vel ikke rom for både medisinutsalg og apotek på Birkeland?

– Det er regulert i lovs form, og når det opprettes apotek må nok medisinutsalget på Marikken avvikles, sier Chan.

Føler seg velkommen

De forteller videre om en god velkomst til Birkenes.

– Både kommunen, legene og banken har tatt imot oss med åpne armer, og Kolbjørn Uldal har vært til stor hjelp med lokalene. Så har vi håp og tro på at befolkningen vil ta imot oss på samme måte, sier Fauskrud.

Det er mye som skal på plass før åpningen, og det arbeides intenst med å få alle ting på plass. Avansen på legemidler er regulert av staten, så et apotek kan ikke leve av medisinsalg alene. Derfor er det mange hyller med reseptfrie salver, kremer og naturprodukter. Men farmasøytene er bevisste på at apotek har – og skal ha høy fokus på kvalitet.

Kjede uten eier

– Og alle sertifiseringer og godkjenninger er på plass.  Det er strenge regler for databruk, personvern og taushetsplikt.  Dessuten er det selvfølgelig tydelige prosedyrer for medisinhåndtering.  Det er mye av det som tross alt er relatert til liv og død, sier Ellen Brude, som er en av medeierne som til daglig blir å finne på apoteket.

Apoteket på Birkeland er knyttet til kjeden «Ditt apotek». Det er et samarbeid mellom private og ikke en kjede som har en egen eier. Kjeden drives av Norsk Medisinaldepot AS (NMD) som et alternativ for eiere og apotekere som ønsker stor grad av individuell frihet og lokal tilpasning. Samarbeidet teller i overkant av 70 apotek, og apoteket på Birkeland blir nummer 73 i rekken.