Punger ut til næringslivet

AVTALEN: Avtalen mellom EON og Birkenes næringsforum feires med kaffe og Twist. Fra venstre, leder i Birkenes Næringsforum Kai Reidar Imenes, teknisk sjef i kommunen Halvor Nes, ordfører Anders Christiansen (Ap), konsulent for Eon Kjell Rune Nakkestad, leder for Eon onshore Anett Blücher og prosjektleder Iris Eski hos Eon.

Samtidig med at Eon forbereder konsesjonssøknaden til NVE, begynner Birkenes næringsforum arbeidet med å kartlegge kompetansen til det lokale næringsliv.

– Birkenes næringsforum har satsa og vunnet. Jeg er ikke kjent med at Eon tidligere har inngått slike avtaler med det lokale næringsliv, sier innleid konsulent for Eon, Kjell Rune Nakkestad.

Nå er det fase en av fire i avtalen mellom Birkenes næringsforum og Eon som settes ut i livet.  De andre fasene iverksettes når alle tillatelser er gitt.

– I første omgang får vi om lag 250.000 kroner fra Eon, og disse midlene vil Birkenes næringsforum bruke til «prosjekt vindmuligheter» som innebærer en forstudie og detaljplanlegging for å finne ut hvordan det lokale næringsliv best kan delta.  Midlene vil også brukes til kartlegging og nødvendig kompetanseheving i aktuelle bedrifter, sier Kai Reidar Imenes som er leder næringsforumet.

Han mener det er lov til å legge til rette for næringslivet i Birkenes uten å skulle være proteksjonistiske.

– Vi må ikke glemme at det er mange i Birkenes som er ansatt i firmaer i Kristiansand og Lillesand. Derfor har også Birkenes næringsforum samarbeid med tilsvarende organisasjoner både i Kristiansand og Lillesand.  Men det er ikke til å stikke under en stol at vi i første omgang tenker Birkenes, sier Imenes.

Millioner i omløp

Ordføreren er også veldig fornøyd med avtalen mellom Eon og Birkenes næringsforum.

– Birkenes næringsforum var tidlig på banen, og det er vesentlig for oss at Birkenes næringsforum utnytter de mulighetene som nå kommer, sier Anders Christiansen (Ap).

– Hvor mye penger er det snakk om her?

– På Lista, som har et noenlunde sammenlignbart anlegg endte kostnaden på 940 millioner.  Det er nærliggende å tro at anlegget i Birkenes vil komme på over en milliard, men det er usikkert hvor mange av anleggsmillionene som vil kunne havne i nærmiljøet, sier Nakkestad, som understreker at det er viktig at bedrifter i Birkenes samarbeider.

Vedtaket i Birkenes kommunestyre var første steg på veien mot vindkraftverk i Birkenes.  Neste steg er konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dersom det kommer protester på vedtaket som blir fattet der, går saken til Olje- og energidepartementet (OED).

Ikke i mål ennå

– Vi har ingen garanti eller forhåndsløfter fra statlige myndigheter i Norge, sier leder for Eon Onshore, Anett Blücher.

Hun er hentet inn fra Sverige for å få på plass de siste detaljer i avtalen med Birkenes næringsforum, og forteller at Eon bruker mellom 15 og 20 millioner på prosjektet før endelig tillatelse blir gitt.

– Det viser jo at vi har stor tro på at det går igjennom både NVE og eventuelt OED. Men byggestart er nok tidligst på høsten 2019, sier Blücher.