Ansatt som prosjektleder

INN PÅ TUNET: Prosjektleder Hilde Kylland, organisasjonssjef Finn Aasheim i Bondelaget og Inn på tunet-tilbyder Brit Mjåland. FOTO: Øystein Moi / Bondelaget

Inn på tunet-gårdene på Sørlandet har samlet seg i et sameie.

Inn på tunet Sørlandet SA startet opp i 2016. 13. mars ble det invitert til informasjonsmøte om bedriftsetableringen. Nærmere 30 personer hadde ifølge Fylkesmannens nettsider funnet veien til møtet som ble holdt på Inn på tunet-gården til Gunn Lindland. Innovasjon Norge bidrar med prosjektmidler til en prosjektleder i 50 % stilling i ett år.

Det er denne stillingen Hilde Kylland nå har sikret seg. Hun kommer opprinnelig fra Morgedal, men er nå bosatt på Spjote i Birkenes kommune sammen med sin mann Alfred Kylland. På Spjote driver ekteparet med skog og sau. Hilde er førskolelærer og har lang fartstid som styrer og leder i barnehager, melder Fylkesmannen.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Det er i dag 15 godkjente Inn på tunet-gårder på Agder og åtte under godkjenning. Interessen for Inn på tunet er økende, ifølge Fylkesmannen, både blant aktuelle tilbydere og kjøpere.

Det ligger an til at prosjektet får kontorfellesskap med Bondelagets Agderkontor. Organisasjonssjef Finn Aasheim ser fram til samarbeidet og sier at dette er veldig positivt både for Bondelaget og Inn på tunet-satsingen på Agder.