Kommunestyret

Kan få støtte

Det skal arbeides med å opprette en frivilligsentral i Birkenes innen 1. juni. Rekker kommunen fristen venter støtte fra Staten.


Rangerer søkere

Familier med alvorlig sykdom, flyktninger, søsken og barn av unge enslige foreldre skal nå prioriteres i barnehageopptaket.