Kommunestyret


Skroter trepark

Den planlagte treparken på Tveide blir ikke realisert, men kommunen vil fortsatt satse på tre.Kan få støtte

Det skal arbeides med å opprette en frivilligsentral i Birkenes innen 1. juni. Rekker kommunen fristen venter støtte fra Staten.