Over halvparten døde på sykehjem

KOMMUNEOVERLEGE: Tidligere kommuneoverlege i Birkenes, Dagfinn Haarr.

Flertallet av dem som har dødd av koronasmitte i Norge, har ikke fått behandling på sykehus, men har dødd på sykehjem. De fleste er veldig gamle og syke.

– Alle dem som har dødd på våre sykehjem, er multisyke gamle, som har hatt flere sykdommer i tillegg til koronasmitten. Alt fra demens til hjertesykdom og diabetes, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand til NTB.

Totalt er sju koronasmittede døde på kommunens 15 sykehjem. Ingen av dem er blitt overført til sykehus for ytterligere behandling før de døde.

– Det har vært uaktuelt. Vi har mye dokumentasjon som viser at det også til vanlig kan være veldig farlig og dødelig bare det å overføre personer som er så dårlige til sykehus. Etikken her er forholdsvis uproblematisk. Dette er beboere som har det best i nære omgivelser med ansatte som de kjenner. Vi kan gi god terminalpleie på sykehjemmet, sier Haarr.

Han understreker at det ikke er noe i veien for at de kan overføre beboere til sykehusbehandling, men at det i de sju tilfellene i kommunen ikke har vært aktuelt.

Flertall på sykehjem

83 av de 136 koronasmittede i Norge som er meldt døde tirsdag, var beboere på sykehjem. Det framkommer av en oversikt NTB har laget basert på rapporter fra kommunene og sykehusene. De aller fleste har dødd på sykehjemmet der de bodde, men det kan ikke utelukkes at noen av dem har vært inne til sykehusbehandling.

Folkehelseinstituttet (FHI) har registrert 127 koronarelaterte dødsfall i sin statistikk, som vanligvis ligger noen dager bak. Gjennomsnittsalderen blant de døde er på 84 år, opplyser FHI, men de har ikke tall på hvor mange av dem som døde på sykehjem.

NTB har imidlertid sjekket med flere av de store kommunene, og de bekrefter at dødsfallene de har meldt om, har skjedd på sykehjemmene. Så langt er blant annet 19 døde på sykehjem i Oslo, elleve i Bergen, elleve i Bærum og ni i Drammen, får NTB opplyst.

– Dør stille

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr i Kristiansand, sier at enkelte av de koronasmittede beboerne som har dødd i kommunen, har hatt lungebetennelse, men ikke alle.

– Noen dør veldig stille. De dør nok av korona, men du kan like godt si at de dør av grunnsykdommer. Det er ikke unaturlig at beboere på sykehjem dør av for eksempel influensa og lungebetennelse, sier han.

Den siste tiden har det vært en oppgang i andelen koronasmittede som dør på sykehjem, sammenlignet med sykehus. Fram til lørdag 4. april kom rundt halvparten av rapportene om døde koronasmittede fra sykehjem, mens resten kom fra sykehus. Blant de 72 nye dødsfallene som ble meldt i løpet av påskehøytiden, stammet imidlertid sju av ti fra sykehjem.

– Svært alvorlig

Enkelte sykehjem er spesielt hardt rammet. Blant annet Vallerhjemmet i Bærum, hvor det alene er sju dødsfall, ifølge Budstikka.

– Vi ser svært alvorlig på situasjonen. Dette er et utbrudd som krever ekstraordinære tiltak, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum kommune til avisen.

Han presiserer at det ikke er sikkert at alle de sju dødsfallene ved Vallerhjemmet er en direkte følge av koronaviruset, men mener det er nærliggende å tenke at det har vært utløsende for flere av dem.

– Mest utsatt

– Vi må være forberedt på at antallet døde kommer til å øke og at sykehjemspasienter er de mest utsatte, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Han innrømmer at det er vanskelig å beskytte pasientene mot smitte, og viser til at de bor tett og at det kreves mange ansatte for å pleie sykehjemspasientene, som i utgangspunktet er veldig syke – og dermed har høy risiko for å bli alvorlig syke av korona.

– Jeg opplever at sykehjemmene er flinke til å holde reglene for å unngå unødvendig besøk og isolere dem som blir smittet, sier Høie.