Ti millioner til asfalt

ILLUSTRASJONSFOTO: Aleksander Andersen / NTB Scanpix

600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele landet. Blant annet får Agder og Vestfold og Telemark ti millioner til asfalt.

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets tredje koronakrisepakke.

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier.

Økt aktivitet

Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

– Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Av veipengene går 500 millioner kroner til vedlikehold og tiltak for trafikksikkerhet, mens 100 millioner kroner er satt av til mer asfalt på veiene.

Størst etterslep i nord og vest

Etterslepet på veiene er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms, ifølge NRK.

Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide til kanalen.

Ber om oppgradering av fylkesveier

I denne omgang går pengene til riksveinettet. Opplysningsrådet for Veitrafikken påpeker at også fylkesveiene har et stort vedlikeholdsetterslep.

– Det er 80 prosent større risiko for å dø på fylkesveinettet en riksveinettet. Etterslepet er estimert til over 59 milliarder kroner, sier fagsjef Karin Yrvin til NTB.

Hun ber nå fylkene om å ikke være beskjedne i sine krav til Stortinget og regjeringen.

Som kjent har Birkenes kommune sendt inn sine prioriteringer til Agder fylkeskommune.

Et kinderegg

– Dere presenterer er et kinderegg, man får satt hender i arbeid, får rustet opp et veinett så det blir mer verdifullt og det blir enklere å forflytte mennesker og gods, sier Yrvin.

Også KS krever at fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide til NRK.

Fakta om bevilgning til veier på Sørlandet

Agder, Vestfold og Telemark får 78 millioner kroner. Pengene fordeles slik:

  • 10 millioner kroner til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
  • 1 million kroner til veioppmerking etter asfaltering.
  • Forarbeid før dekkelegging riksvei 9 mellom Valle og Bykle.
  • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder, Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden.
  • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, riksvei 9, riksvei 41, E134 og riksvei 36.
  • Skiltstyring, pumper, veilys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark.
  • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og riksvei Setesdal, med mest fokus på Agder.
  • Kantforsterkning på E134 mellom Tyrveli og Vågsli.