Milliard-konsernet FUS tilbyr kommunen barnehagen på Herefoss for 11 millioner kroner

Mandag kveld ble det kjent at Herefoss FUS barnehage legges ned i sommer. Og allerede på kommunestyrets møte torsdag kveld diskuterte de folkevalgte saken – hva nå?

Et betydelig antall foreldre fra Herefoss hadde tatt turen ned for å høre på om det ville komme raske avklaringer.

Kommunedirektør Anne Stapnes orienterte om hva administrasjonen på kort varsel hadde klart å frambringe om mulige løsninger.

For rundt ett år siden hadde Birkenes kommune et møte med FUS sentralt, hvor det var «enighet om at dersom det ble aktuelt med nedlegging, skulle det gis beskjed i god tid».

Derfor kom telefonbeskjeden til kommunen 31. januar brått på.

Umiddelbart sendte kommuneadministrasjon en forespørsel til FUS om leie eller eventuelt kjøp av barnehagens lokaler, for mulig kommunal drift.

FUS har gitt kommunen et tilbud om en årlig leie på 744.000 kroner. Det vil gi ei månedsleie på 62.000 kroner. I tillegg festeavgift for tomta og vedlikehold av bygget, som ifølge tilbudet må betales av leietaker.

FUS tilbyr kommunen også å få kjøpe barnehagen, for 11 millioner kroner.

Et alternativ for kommunen er ei ombygging på Herefoss skole. Omfanget av ei eventuell ombygging her, er usikkert. For å være mer konkret rundt dette, og hva dette eventuelt vil koste, trenger administrasjonen mer tid til å beregne. Men de folkevalgte fikk allerede torsdag kveld et løst anslag, på 5 millioner kroner – kanskje mer, kanskje mindre.

Det ble i grunnen ikke særlig diskusjon i denne saken. Kommunestyrets representanter synes samstemte på at det skal være et barnehagetilbud på Herefoss framover.

Og det trengs ei rask avklaring. Derfor ble det bestemt at det blir et ekstra møte i kommunestyret mandag 26. februar.

Dette er kun fire dager før fristen til å søke barnehageplass til høsten.