– Et fremtidig barnehagetilbud på Herefoss må sikres!

 

I dag sviver tankene mine rundt nyheten om at FUS kjeden velger å legge ned barnehagen på Herefoss. For oss som kjemper for gode tjenester nær der folk bor, er det på nytt et spøkelse som lurer i kulissene. For nå har altså eierne bak FUS, med en portefølje av barnehager som gav dem en omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2021, altså sagt de ikke ønsker å drive på Herefoss mer da det ikke er lønnsomt. Da føles det tynt ut å komme med en pressemelding fra «Oslokontoret» deres, med et sleivspark til regjeringen hvor de skylder på flere mulige årsaker. Det er ut fra mitt syn lite troverdig, hvis den pressemeldingen er verdt noe, så er det kun som et rent politisk utspill for egen vinning.

Det jeg har forståelse for at kan være et moment, er lave tall på innsøking av nye barn i barnehagen. Dette er likevel en kjent utfordring. Variasjonen med antall som går opp og ned med jevne mellomrom i de mindre bygdesentraene i vår kommune, ut fra alderen på de som flytter til og som også kommer tilbake for å etablere seg med familie. Derfor har jeg også denne gangen tro på at barnetallet igjen på sikt vil stige med god hjelp fra våre lovende unge innbyggere i fruktbar alder, som gjør sitt for at vi får flere innbyggere på Herefoss i årene fremover.

Skulle barnehagetilbudet forsvinne, så er jo det oppskriften i seg selv på å bremse tilflytning og dermed også muligheten til å øke barnetallet. Det sier seg selv. Noe som da er et politisk og administrativt ansvar å bære på våre skuldre. Jeg håper virkelig aldri vi kommer dit!

Birkenes Senterparti har hele tiden vært opptatt av at det skal være et barnehagetilbud også på Herefoss. Barnehagetilbud er en av de viktige faktorene som bidrar til tre levende sentra. Samtidig avgjørende for å få barnefamiliers hektiske hverdager til å være best mulig lagt til rette, slik at vi kan ha liv og røre også i den flotte bygda i kommunen vår. Derfor har vi i Senterpartiet fra 2019-2023 hengt på kommunedirektøren da vi satt med «makta», for å sikre oss at dersom FUS ikke ønsket å forlenge avtalen de hadde med kommunen om drift av barnehage på Herefoss etter endt periode (som er nå), så skulle kommunen ivareta dette. Noe som også har blitt kommunisert at det skulle. Det har vi slått oss til ro med, og jeg håper det er tilfellet også i det videre, nå som avviklingen til FUS er blitt et faktum.

Jeg skulle ønske at den positive bygda Herefoss kunne sluppet alle disse uendelige kampene for helt nødvendige tjenester hele tiden. Er det ikke barnehagen, så er det skolen. Kanskje ikke det var så klokt å privatisere barnehagetilbudet på Herefoss da det ble gjort en gang tilbake i tid? Håper i hvert fall denne lærdommen viser oss at dette, kanskje spesielt i utkantene av kommune, vil være et tilbud som vil falle til fordel for profitt, fremfor stabilitet og forutsigbarhet.

Jeg kan forstå innbyggerne i den delen av vår kommune som føler at det er trøttende og slitsomt å hele tiden føle at man er i en kamp for tilværelsen. Fortjener ikke entusiastiske og fremoverlente innbyggere som gjør det de kan for å skape et levende sentra litt mer forutsigbarhet? Her har både kommunedirektøren og oss folkevalgte et stort ansvar!

Nyheten om at FUS i går kveld har varslet foreldregruppen om at de legger ned barnehagetilbudet sitt, oppleves uoversiktlig for oss som folkevalgte. Et sentralt tjenestetilbud som legges ned, får vi varsel om via bygdefolk som blir bekymret. Hvorfor har ikke vi som folkevalgte blitt orientert om dette tidligere? Forrige uke hadde vi formannskap, et organ som ville vært helt naturlig og gitt oss informasjon om denne saken i. Dette kan ikke ha kommet som lyn fra klar himmel, da vi som folkevalgte gjennom flere år nå har kjent til at avtalen kommunen har med FUS utløper nå. Og nettopp derfor har vi hengt på kommunedirektøren ifht hvilke alternative løsninger som finnes. Her vet jeg det har vært snakk om flere alternativer, så jeg håper bare at kommunedirektøren er kjapp med å formidle hvordan et barnehagetilbud på Herefoss er tenkt ivaretatt. Og det haster, for søknadsfrist for opptak til neste barnehageår er under en måned unna, allerede 1 mars.

Og det haster kanskje enda mer, for å unngå unødig bekymring og bygdesnakk som ikke nødvendigvis blir konstruktiv, som erfaringene våre har vist oss i tidligere saker.

Derfor er det godt at Senterpartiet ved Anders Snøløs Topland allerede mandag kveld heiv seg rundt og fikk sendt avgårde nødvendige spørsmål for avklaring til ordføreren. Disse vil bli svart opp i kommunestyret førstkommende torsdag, og dette kan man få med seg via livestream på kommunens hjemmesider.

Høyt fokus på god kommunikasjon og informasjon ut til de berørte innbyggere og lokalsamfunn, bør være en hovedprioritering akkurat nå.

Dagens tenkesmie ble ikke helt som planlagt, ettersom denne nyheten sprakk i går kveld, men mine opprinnelige tanker kan jeg la ligge til neste gang, for dette syntes å være mye viktigere å rette fokus på akkurat nå.

Et fremtidig barnehagetilbud på Herefoss må sikres!

 

Gyro Heia

 

 

______________________________________________________

Dette er et eksternt innlegg. Standpunktene er skribentens egne.