28 nye stikkontakter til julebelysning langs Strøget

(Foto: Wenche Flaa Eieland / Birkenes kommune)

Statens vegvesen har gitt tillatelse til at det kommer på plass egne stikkontakter til belysning i juletida langs Strøget.

Det vil bli installert stikkontakter i 28 av veilysstolpene fra Fritun opp til innkjøringa til Birkenesparken.

– Statens vegvesen koster årlige utgifter med strøm via måler i eget anlegg. Det gis ett engangstilskudd på 50.000 kr eks. mva til formålet. Øvrig faktureres direkte til kommunen fra elektro driftsentreprenør Traftec, opplyses det i tilsagnsbrevet.

Det var Birkenes kommune som i januar søkte om å få på plass stikkontakter langs Strøget.