Redusert økonomisk støtte til tjenester for gravide og barselfamilier

(Dronefoto: Sigmund Javenes Flaa)

Birkenes kommune er innvilga tilskudd til styrking av jordmor-, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, samt familietilbud og tverrfaglig samhandling.

Målgruppa er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn og unge og deres familier.

Totalt vil kommunen få 720 000 kroner i år, halvparten nå i april og siste halvpart i juli.

Midla er henta fra de snaut 380 millioner kronene som er bevilga til formålet i årets statsbudsjett. Alle 317 kommunene som har søkt om støtte for i år, er innvilga tilskudd av ulik størrelse.

Helsedirektoratet opplyser at det statlige budsjettet for denne tilskuddsordninga, for å styrke og utvikle kommunenes helsestasjons- og skolehelsetjenester, er blitt redusert.

– Budsjettet for tilskuddsordningen er redusert i 2022, og kommunene har samlet mindre midler i ubrukt tilskudd enn tidligere år. Det medfører at den totale potten til fordeling er mindre enn i fjor. Kommunen har derfor ikke fått fullt innvilget tilskudd.

Birkenes kommune fikk i fjor innvilga et treårig tilskudd på 900 000 kroner. Dette er nå altså redusert til 720 000 kroner i år. Helsedirektoratet anslår at Birkenes kommune til neste år vil få 630 000 kroner, som et minimum.

Det kan bety en reduksjon på hele 30 prosent på to år.