Smitteutbrudd ved Engesland skole

På Engesland ble det registrert en smittet elev ved oppvekstssenteret/skolen på fredag. I dag mandag har det etter det Birkenesavisa kjenner til dukket opp enda ett smittetilfelle. Det pågår smittesporing, og elevene blir fra i dag mandag formiddag hurtigtestet.

Dette skrev kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr på kommunens nettside lørdag ettermiddag:

  • Vi har hatt noen krevende dager i Lillesand og Birkenes med mange nye smittetilfeller, men har kapasitet til å fortsette den nye teststrategien, grønt nivå i skole og barnehage, og ingen forsterkede tiltak. Vi har smitte inn mot flere skoler, men klarer å opprettholde normal undervisning, med unntak av èn klasse i Lillesand som er satt i smittekarantene og har hjemmeundervisning kommende uke.
  • Mange klasser har fått undervisning i selvtesting, noe de aller fleste har klart veldig greit.
  • Foreløpig bruker vi selvtest på ungdomsskole- og videregående skole, men vil vurdere det til barneskole etter hvert som andre kommuner gjør sine erfaringer.
  • Vi forventer fortsatt høyt smittetall fremover, og har derfor økt vår beredskap på test- og smittesporing ytterligere i begge kommuner.

Det er ingen innlagte pasienter fra våre kommuner, og de smittede har kun lette symptomer, skrev kommuneoverlegen lørdag.

Status på lørdag var at 12 personer var i Isolasjon og 7 personer i karantene.